Wilt u een horecabedrijf exploiteren? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig van de gemeente. Deze vergunningsplicht geldt voor elk horecabedrijf. Ook als u geen alcoholhoudende drank serveert moet u deze exploitatievergunning aanvragen.

Voorwaarden

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zijn gevestigd.

Daarnaast kunnen wij u vragen om een Bibob-formulier in te vullen. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken. Als nieuwe exploitant bent u verplicht het Bibob-formulier in te vullen.

Benodigde documenten

Bij de aanvraag dient u de volgende documenten mee te sturen:

 • kopie legitimatiebewijs van ondernemer en leidinggevende
 • kopie sociale hygiëne van ondernemer en leidinggevende
 • uittreksel Kamer van Koophandel
 • ondernemings- of beleidsplan
 • plattegrond van het horecabedrijf
 • kopie koop- of huurcontract
 • indien van toepassing: arbeidscontracten
 • menukaart
 • bestuursreglement (in geval van een vereniging of stichting)

Kosten

 • Vergunning voor onbepaalde tijd inclusief terras en inclusief vergunning/ontheffing sluitingstijden: 926,50 euro
 • Vergunning voor onbepaalde tijd zonder terras inclusief vergunning/ontheffing sluitingstijden: 903,30 euro
 • Vergunning voor onbepaalde tijd inclusief terras zonder vergunning/ontheffing sluitingstijden: 868,60 euro
 • Vergunning voor onbepaalde tijd zonder terras en zonder vergunning/ontheffing sluitingstijden: 810,70 euro

Aanvragen

U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente waar u het horecabedrijf wilt vestigen. Het ingevulde digitale formulier kunt u sturen naar gemeente@maassluis.nl. Alleen een volledig ingevuld formulier inclusief de verplichte bijlagen wordt in behandeling genomen.

Nieuwe exploitant?

Als u een nieuwe exploitant bent, dient u ook een Bibob-formulier in te vullen en mee te sturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?