Beste organisatoren,
Fijn dat u onze website bezoekt om uw evenement aan te melden, een evenementenvergunning aan te vragen, dan wel informatie op te vragen. Wij staan voor u klaar.
Zoals u waarschijnlijk weet, zijn vanwege de coronamaatregelen, evenementen tijdelijk verboden. We kunnen daarom nog geen evenementenvergunning afgeven. Wel kunnen wij u informeren wat u kunt doen ter voorbereiding van uw evenement. We helpen u daar graag bij verder, zodat we klaar staan voor als de maatregelen zijn versoepeld. We zien naar die periode uit. Dus heeft u vragen? Bel ons via 14 010. Een e-mail sturen mag ook via 
gemeente@maassluis.nl.

Wilt u een evenement op straat of in een gebouw organiseren? Dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. In het geval van kleine en eenvoudige evenementen kunt u volstaan met gratis melden van het 0-evenement.

Aan de hand van het risicoprofiel van uw evenement delen wij het evenement in als een 0, A, B of C evenement. Het 0-evenement heeft het laagste risico en een C-evenement het hoogste risico. Het risicoprofiel hangt af van het aantal bezoekers en de impact van het evenement op de directe omgeving zoals het verkeer.

Moet ik een vergunning aanvragen?

Wilt u een evenement organiseren dan kunt u aan de hand van onderstaande voorwaarden nagaan of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan van melden van een 0-evenement, zoals een buurtbarbecue of een straatfeest.

U kunt een 0-evenement melden als:

 • Het een evenement is in de openbare ruimte.
 • Er op het drukste moment minder dan 150 bezoekers zijn.
 • Het niet langer duurt dan één dag en plaatsvindt op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur.
 • Het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van de geluidsbron niet meer dan 80 dB(A) bedraagt.
 • Het evenement niet op de rijbaan wordt gehouden en geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
 • Het evenement geen politiecapaciteit vergt.
 • U geen eten, alcoholhoudende drank of andere goederen verkoopt.
 • U slechts kleine objecten met een totale oppervlakte van maximaal 25 m² plaatst.

In alle andere gevallen moet u een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Om te zorgen voor de veiligheid van onze inwoners stellen wij, samen met o.a. de politie en de brandweer, voorwaarden aan de organisatie van een evenement. Deze voorwaarden gaan over:

 • Het beslag dat het evenement legt op ruimte, tijd en hulpdiensten.
 • Het aantal verwachte bezoekers op het drukste moment.
 • De mate waarin het evenement het leefklimaat beïnvloedt.
 • De mate waarin het evenement past bij de bestemming van de locatie.
 • Het gevaar voor de openbare orde, gezondheid of (brand)veiligheid.
 • De verkeersbelemmering.
 • Het gevaar voor verontreiniging, beschadiging van de natuur of van openbare voorzieningen.
 • De garantie voor een goed verloop van het evenement en het voorkomen van schade aan het milieu.

Melding brandveilig gebruik
Plaatst u bij uw evenement een tijdelijke verblijfsruimte, zoals een tent of tribune? Dan kan het zijn dat u een melding voor brandveilig gebruik moet doen.

Alcohol schenken
Voor het schenken en verkopen van zwak alcoholische dranken moet u een ontheffing aanvragen.

Aanvragen

Wat kunt u doen voor een succesvolle vergunningaanvraag? Een complete aanvraag zorgt ervoor dat wij uw aanvraag snel in behandeling kunnen nemen. Kijk daarom goed in het formulier welke informatie en documenten u moet aanleveren. De status van uw aanvraag kunt u inzien in Mijn Maassluis.

0-evenement melden met DigiD 0-evenement melden met eHerkenning

Tarieven

U betaalt leges (een vergoeding) wanneer u een vergunning voor een A, B of C-evenement aanvraagt. De kosten van een evenementenvergunning hangen af van het risicoprofiel van het evenement.
Een ééndaags evenement kost 28,90 euro. Wanneer uw evenement grootschalig is, voor meerdere dagen en daarom met een hoger risicoprofiel, is het tarief 57,80 euro.

Heeft u een vraag? Neem contact op via vergunningen@maassluis.nl of bel naar 14 010. Wij helpen u graag.

Regelgeving, bekendmakingen en leges

 

Heeft u gevonden wat u zocht?