Wat is het?

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent.

Vaak kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u duidelijk opschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit (bezwaarschrift). De gemeente moet dan nog een keer kijken naar het besluit en een tweede besluit nemen (beslissing op bezwaar), nadat de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd over de beslissing op uw bezwaarschrift. Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag die de gemeente u heeft opgelegd of de hoogte van de WOZ-waarde, kijk dan bij WOZ-waarde/Belastingen, bezwaar maken

Hoe werkt het?

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift heeft u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Wilt u bezwaar maken? In het besluit van de gemeente staat meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook staat hierin vermeld naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. Let op! U moet een bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

Behandeling door de gemeente

Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Dit gebeurt nagenoeg altijd bij een onafhankelijke commissie (bezwaarschriftencommissie). Deze commissie nodigt u uit voor een zitting, hoort u en adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar.

Wat moet ik doen?

Bezwaar maken bij de gemeente

Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Om welk besluit het gaat.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit (de bezwaren of gronden).
  • Het is aan te raden om een afschrift van het besluit waar u het niet mee eens bent mee te zenden.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

Beroep instellen bij de rechtbank

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen (ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard)? Vaak kunt u dan beroep instellen tegen deze beslissing. Dit gebeurt bij de rechtbank. Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft.
  • Stuur een kopie mee van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden).
  • Het is aan te raden om een afschrift van het besluit waar u het niet mee eens bent mee te zenden.

Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen en op tijd in te dienen!

Let op! U moet een beroepschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van de beslissing op uw bezwaar. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden. Bent u te laat met uw beroepschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

De adresgegevens van de rechtbank zijn:

Rechtbank Rotterdam
Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

telefoon: 088-3626000

Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Behandeling door de rechtbank

De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). U krijgt van de rechtbank een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift behandeld door een rechter in de rechtszaal (onderzoek ter zitting). Hiervoor wordt ook de gemeente uitgenodigd. Tijdens deze zitting kunt u uw beroepschrift toelichten en vragen van de rechter beantwoorden.

Heeft u gevonden wat u zocht?