Indien u het niet eens bent met de belastingaanslag of WOZ-waarde, kunt u eerst informeel contact opnemen met een medewerker van het team belastingen (belastingen@maassluis.nl of 010-5931999). Bent u het dan nog niet eens met de aanslag cq. beschikking, dan kunt u formeel bezwaar maken.

Schriftelijk een bezwaarschrift indienen

Een bezwaarschrift kunt u ook schriftelijk, maar niet via e-mail, indienen binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bij het hoofd van het cluster Bedrijfsvoering, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn, naam en adres (telefoon­nummer) van de indiener bevatten, voorzien zijn van een datum en, indien schriftelijk, ondertekend zijn.

Indien u vóór de uitspraak wilt worden gehoord, moet u dit in uw be­zwaarschrift aangeven.

Een voorbeeld bezwaarschrift afdrukken en opsturen

U kunt ook een voorbeeld van een schriftelijk bezwaarschrift downloaden. Deze kunt u printen, invullen en versturen. Zie hieronder bij documenten.

Het indienen van een WOZ-bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting tot betaling van de aanslag. Alleen via een verzoek kan uitstel van betaling worden verleend.

Heeft u gevonden wat u zocht?