Wat is het?

Wilt u alcohol schenken in uw horecabedrijf, dus voor consumptie ter plekke? Dan moet u een drank- en horecavergunning van de gemeente hebben.

Het aanvragen van een drank- en horecavergunning doet u bij de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is.

Download formulieren

Bibob-formulier

Naast het reguliere aanvraagformulier kunnen wij u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordelen we de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kunnen wij besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Onder leidinggevenden wordt verstaan de personen die achter de bar staan en alcohol schenken.
Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit bij ons melden. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. Voor het melden van een nieuwe leidinggevende gebruikt u het digitale meldingsformulier (met eHerkenning). Wanneer iemand uw horecazaak overneemt, heeft de nieuwe ondernemer wel een eigen drank- en horecavergunning nodig. Dit betekent dat de nieuwe ondernemer de bestaande vergunning niet kan overnemen. 

Voorwaarden

De regels in de drank- en horecawet hebben betrekking op het schenken van alcohol in een commercieel horecabedrijf. In de drank- en horecaverordening - de lokale regelgeving – zijn regels opgenomen voor het schenken van alcohol in paracommerciële instellingen 

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken in uw bedrijf aan personen van 18 jaar en ouder. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne(externe link) of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne(externe link).
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Benodigde documenten

Als u een drank- en horecavergunning aanvraagt, moet u de volgende documenten overleggen:   

 • Een geldig identiteitsbewijs van alle personen die op de vergunning worden genoemd.
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne voor alle leidinggevenden.
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)
 • Zo nodig: de arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Kosten

 • Aanvragen drank- en horecavergunning 115,45 euro
 • Aanvragen ontheffing op grond van drank- en horecaverordening 51,80 euro
 • Wijzigen van leidinggevenden 28,90 euro

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact op via vergunningen@maassluis.nl of bel naar 14 010. Wij helpen u graag.

Download

Heeft u gevonden wat u zocht?