Paracommercie is de verzamelterm voor horeca-activiteiten die plaatsvinden in paracommerciële instellingen. Paracommerciële instellingen zijn niet-commerciële 'rechtspersonen' zoals stichtingen of verenigingen die zich in de eerste plaats richten op het stimuleren van activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Horeca-activiteiten behoren dus niet tot de corebusiness. Daarom hebben we in de drank- en horecaverordening regels opgenomen voor het schenken van alcohol in paracommerciële inrichtingen.

Voorwaarden

Paracommerciële instellingen mogen uitsluitend zwakalcoholhoudende drank schenken op bepaalde tijden (zie Drank- en horecaverordening hoofdstuk 3, artikel 4a en 4b). Voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank heeft de paracommerciële instelling wel een drank- en horecavergunning nodig.

In de drank- en horecaverordening zijn nog aanvullende regels opgenomen. Zo is het niet toegestaan om een privébijeenkomst te organiseren en geldt er een verbod op het verstrekken van sterke drank. U kunt maximaal drie keer per jaar een ontheffing aanvragen voor deze regels. Een ontheffing vraagt u schriftelijk aan bij het team Vergunningen.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.

  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link)
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken, is een van deze leidinggevenden aanwezig.
  • U heeft een gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Kosten

  • Aanvragen drank- en horecavergunning 115,45 euro
  • Aanvragen ontheffing op grond van drank- en horecaverordening 51,80 euro

Aanvragen

Het aanvragen van een ontheffing om alcohol te mogen schenken doet u bij de gemeente waar uw paracommerciële instelling gevestigd is.

Document download informatie:

Meer informatie en wetgeving

Contactpersonen

Heeft u een vraag? Neem contact op via vergunningen@maassluis.nl of bel naar 14 010. Wij helpen u graag.

Heeft u gevonden wat u zocht?