Paracommercie is de verzamelterm voor horeca-activiteiten die plaatsvinden in paracommerciële instellingen. Paracommerciële instellingen zijn niet-commerciële rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen die zich in de eerste plaats richten op het stimuleren van activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Horeca-activiteiten behoren dus niet tot de corebusiness. Daarom zijn in de Alcoholverordening regels opgenomen voor het schenken van alcohol in paracommerciële inrichtingen.

Voorwaarden

Paracommerciële instellingen mogen uitsluitend zwakalcoholhoudende drank schenken op bepaalde tijden (zie Alcoholverordening hoofdstuk 3, artikel 4a en 4b). Voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank heeft de paracommerciële instelling wel een alcoholwetvergunning nodig.

In de Alcoholverordening zijn nog aanvullende regels opgenomen. Zo is het niet toegestaan om een privébijeenkomst te organiseren en geldt er een verbod op het verstrekken van sterke drank. U kunt maximaal drie keer per jaar een ontheffing aanvragen voor deze regels. Een ontheffing vraagt u schriftelijk aan bij het Team Vergunningen.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

  • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens zijn op een goed zichtbare plek opgehangen.
  • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne
  • Wanneer er alcohol wordt geschonken, is één van deze leidinggevenden aanwezig.
  • U heeft een gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
  • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Kosten

  • Aanvragen alcoholwetvergunning: 115,45 euro
  • Aanvragen ontheffing op grond van Alcoholverordening: 51,80 euro

Aanvragen

Het aanvragen van een ontheffing om alcohol te mogen schenken doet u bij de gemeente waar uw paracommerciële instelling gevestigd is.

Document download informatie:

  • Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.

Meer informatie en wetgeving

Document download informatie:

  • Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.

Contactpersonen

Heeft u een vraag? Neem contact op via vergunningen@maassluis.nl of bel naar 14 010. Wij helpen u graag.

Heeft u gevonden wat u zocht?