Samenvatting

Wilt u met uw bedrijf alvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan moet u altijd contact opnemen met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de regio. Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente en/of waterschap. Alle meldingen moeten worden gevolgd door toestemming.

Gang van zaken

Vergunning lozen afvalwater bedrijven

Doe de melding of vraag de vergunning aan via AIM. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of watervergunning)
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)

Vrijstelling lozen huishoudelijk afvalwater

  • U vraagt het waterschap/hoogheemraadschap of u een vrijstelling nodig hebt.
  • Daarna vraagt u zo nodig de vrijstelling aan. Geef hierbij aan hoe u uw huishoudelijk afvalwater wilt lozen.

Heeft u gevonden wat u zocht?