Wat is het?

Wilt u met uw bedrijf alvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel? Dan moet u altijd contact opnemen met de gemeente. De gemeente vraagt dan meestal advies aan het waterschap in de regio. Voor bepaalde lozingen hebt u een vergunning nodig van de gemeente en/of waterschap. Alle meldingen moeten worden gevolgd door toestemming.

Kijk voor meer informatie ook op de website van DCMR Milieudienst Rijnmond(externe link).

Wat moet ik doen?

Vergunning lozen afvalwater bedrijven

Doe de melding of vraag de vergunning aan via Activiteitenbesluit Internet Module(externe link) (AIM). Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of watervergunning)
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt)

Vrijstelling lozen huishoudelijk afvalwater

  • U vraagt het waterschap/hoogheemraadschap of u een vrijstelling nodig hebt.
  • Daarna vraagt u zo nodig de vrijstelling aan. Geef hierbij aan hoe u uw huishoudelijk afvalwater wilt lozen.

Documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?