Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Wanneer u een rioolaansluiting wilt laten maken op het gemeentelijke hoofdriool moet meestal in de openbare ruimte worden gegraven. Alleen personeel van de gemeente Maassluis en bedrijven die door de gemeente Maassluis zijn erkend mogen (graaf)werkzaamheden doen in de openbare ruimte of een aansluiting realiseren op een gemeente riool. Hiervoor is een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening nodig.

De rioolhuisaansluiting is volledig in eigendom en in beheer van de pandeigenaar, dus ook het gedeelte dat in de openbare ruimte ligt. De gemeente is dus bijvoorbeeld niet verantwoordelijk als de rioolhuisaansluiting verstopt is.

Hoe werkt het?

U  heeft een ontheffing nodig als u graafwerkzaamheden wil laten doen in de openbare ruimte om een aansluiting te maken op het gemeentelijke riool. Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Wat moet ik doen?

DigiD linkAanvragen rioolaansluiting (DigiD)

eHerkenning linkAanvragen rioolaansluiting (eHerkenning)

Wat kost mijn ontheffing voor een rioolaansluiting?

Uw ontheffing voor een rioolaansluiting is gratis. De kosten voor het maken van de aansluiting zijn voor de eigenaar van het pand of het perceel.

Wanneer moet ik mijn ontheffing voor een rioolaansluiting aanvragen? 

U moet uw aanvraag van een ontheffing voor een rioolaansluiting minimaal 3 weken voor de aanleg indienen.

Hoe verloopt mijn aanvraag van een ontheffing voor een rioolaansluiting?

Na ontvangst van uw aanvraag neemt de gemeente telefonisch contact met u op. Wij maken een afspraak met u om op de locatie te komen kijken waar de aansluiting gemaakt kan worden. Daarna handelen wij uw aanvraag binnen 2 werkdagen af. Bij uw ontheffing geven wij aan waar u de aansluiting moet laten maken. De technische voorwaarden leest u in het onderstaande Handboek openbare ruimte.

Meer informatie: www.riool.info(externe link)

Download

Heeft u gevonden wat u zocht?