Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, bijvoorbeeld op het internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent, neemt u dan contact op. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt en heeft er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Ook voorgaande jaren zijn enkele WOZ-waarden ambtshalve aangepast naar aanleiding van een telefoontje of e-mail van een burger. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, past de gemeente deze graag voor u aan.

Formeel bezwaar

Komt u er met een medewerker van het onderdeel Belastingen niet uit, dan kunt u formeel bezwaar maken. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als het bezwaarschrift gegrond is, kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan.

  • Vergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift: € 296,00
  • Vergoeding voor een (telefonische) hoorzitting: € 296,00
  • Vergoeding voor het indienen van een taxatierapport: € 256,00
  • Totale vergoeding aan bureau/makelaar: € 848,00

Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is onnodig, want bezwaar maken is dus altijd gratis.

Heeft u nog vragen?

Belt of e-mailt u dan met de medewerkers van het onderdeel Belastingen. Ook als twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Contactgegevens onderdeel Belastingen: 010-5931999 of via belastingen@maassluis.nl.