Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, bij voorbeeld op het internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent hopen wij dat u contact met ons opneemt. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. De gemeente heeft er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Ook voorgaande jaren zijn enkele WOZ-waarden ambtshalve aangepast naar aanleiding van een telefoontje of e-mail van een burger. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen wij deze graag voor u aan.

Formeel bezwaar

Komt u er met een medewerker van het onderdeel Belastingen niet uit, dan kunt u formeel bezwaar maken. Ook bezwaar maken is altijd gratis, en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als het bezwaarschrift gegrond is kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd, en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan.

- Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 254,00
- Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 254,00
- Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 242,00
- Totale vergoeding aan bureau/makelaar € 750,00

Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Meer informatie:

Opletten bij WOZ-bureaus (Bron: Consumentenbond - geldgids)

WOZ-bezwaren kosten gemeenten miljoenen, maar hoeveel levert het jou op? (Bron: Radar Avro/Tros en RTL Nieuws)

Heeft u nog vragen?

Belt of e-mailt u dan met de medewerkers van het onderdeel Belastingen. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Contactgegevens onderdeel Belastingen: 010-5931999 of via belastingen@maassluis.nl.