Samenvatting

Oudere panden worden soms gesplitst en omgebouwd tot meerdere appartementen. De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om eigenaren te verplichten om voor het splitsen van woonruimte een vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders. In Maassluis is deze regeling niet van kracht.

 

Voorwaarden

Ondanks dat in Maassluis geen vergunning nodig is mogen woongebouwen niet zomaar worden gesplitst in afzonderlijke appartementsrechten. De kwaliteit van de huisvesting moet gewaarborgd zijn.
 

Gang van zaken

Bij splitsing is het wel vaak noodzakelijk om een omgevingsvergunning activiteit bouwen, aan te vragen. Er wordt dan onder andere gelet op het bestemmingsplan en de eisen van het Bouwbesluit, waaraan een woning moet voldoen. Bovendien moet na splitsing de huisnummering aangepast worden.  
  jdjdjdjd

 

Heeft u gevonden wat u zocht?