Wat is het?

Oudere panden worden soms gesplitst en omgebouwd tot meerdere appartementen. De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om eigenaren te verplichten om voor het splitsen van woonruimte een vergunning aan te vragen bij het college van burgemeester en wethouders. In Maassluis is deze regeling niet van kracht.

Hoe werkt het?

Ondanks dat in Maassluis geen vergunning nodig is mogen woongebouwen niet zomaar worden gesplitst in afzonderlijke appartementsrechten. De kwaliteit van de huisvesting moet gewaarborgd zijn. 

Wat moet ik doen?

Bij splitsing is het wel vaak noodzakelijk om een omgevingsvergunning(externe link) activiteit bouwen, aan te vragen. Er wordt dan onder andere gelet op het bestemmingsplan en de eisen van het Bouwbesluit, waaraan een woning moet voldoen. Bovendien moet na splitsing de huisnummering aangepast worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?