Wonen, verkeer en veiligheid

De gemeente Maassluis maakt werk van een aangenaam woon-, werk- en leefklimaat. De ideale ligging aan de Waterweg staat garant voor prettig wonen aan het water, terwijl de centrale ligging in de Randstad en de fijnmazige infrastructuur (rijksweg A20, trein, bus) het bedrijfsleven verzekert van een optimale bereikbaarheid.

Niet zo verwonderlijk dat er al 33.000 inwoners en een groeiend aantal bedrijven de weg naar Maassluis hebben gevonden.