S.B. (Sjoerd) Kuiper
Wethouder PvdA
T: 010-5931740
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Werk en Inkomen
 • Sociale activering
 • Sociale cohesie
 • Co√∂rdinerend wethouder sociale cohesie

Spreekuur

Wethouder Sjoerd Kuiper houdt op donderdag 2 december 2021 van 11.00 tot 12.00 uur digitaal spreekuur. Heeft u een onderwerp binnen zijn portefeuille dat u graag met hem bespreekt, dan bent u van harte welkom op het spreekuur. Maak van tevoren een afspraak via 010-5931740 of s.kuiper@maassluis.nl.

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB Stroomopwaarts MVS
 • Lid van het DB Stroomopwaarts MVS
 • Plv. lid van het bestuur van het ROGplus NWN
 • Plv. lid van het AB van de GGD Rotterdam Rijnmond

Commissies en instellingen

 • Lid van het wethouders overleg Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam

Nevenfunctie(s) onbezoldigd

 • Lid stambestuur scouting Karel Doormangroep
 • Examinator Scouting regio Maasdelta

Heeft u gevonden wat u zocht?