Wat is het?

Wanneer u een huis of stuk grond koopt (volgens het Burgerlijk Wetboek een onroerende zaak), is het van belang te weten wat u er wel of niet mee mag of wat u er juist mee moet. Zo kan een bestemmingsplan, een status als monument of een plicht tot bodemsanering uw mogelijkheden beperken of vergroten. De “Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken” (Wkpb) moet de registratie van alle beperkingen van de overheid (publiekrechtelijke beperkingen) verbeteren, zodat u als koper of eigenaar makkelijker inzicht heeft in de beperkingen die voor uw gebouw of stuk grond gelden.

Totaaloverzicht beperkingen

De Wkpb zorgt ervoor dat het voor u als koper of eigenaar eenvoudig is een totaaloverzicht van die beperkingen te krijgen.In de wet wordt uitgegaan van registratie op 2 niveaus:

  • de gemeente registreert de gemeentelijke beperkingen
  • het Kadaster registreert de beperkingen van Rijk, provincies en waterschappen (www.kadaster.nl(externe link))

Wat moet ik doen?

Welke gegevens zijn nodig voor mijn aanvraag voor een verklaring of een kopie uit het Wkpb-register?U neemt of stuurt met uw aanvraag het adres en huisnummer en zo mogelijk het nummer van het perceel waarover u informatie wilt hebben, mee. Het documentnummer kunt u opzoeken via de website van het Kadaster(externe link).

Documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?