Samenvatting

De watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten.
Daarmee gaan zes vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten op in één watervergunning.  Het gaat hierbij om een scala van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werd gereguleerd, zoals het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het dempen van een sloot.  

Verwijzingen

Meer informatie over de waterwet kunt u vinden op de site van de rijksoverheid.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?