Wat is het?

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

Voor inschrijving en/of documenten inleveren moet u een afspraak maken.

Wat moet ik doen?

 • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
 • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
 • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
 • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

Hoe werkt het?

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
 • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.

Wat heb ik nodig?

 • Uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt.
 • Als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, heeft u een bewijs van uitschrijving nodig.
 • Indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat u daadwerkelijk op het nieuwe adres gaat wonen. Per situatie is dit bewijsstuk verschillend. Hieronder leest u welke documenten u moet kunnen laten zien in welke situatie.

U gaat verhuizen naar een woning die u huurt van de woningstichting (sociale huur)

 • Bent u de hoofdhuurder? Dan moet u een verhuurdersverklaring van de woningstichting kunnen laten zien.
 • Gaat u inwonen bij een hoofdhuurder? Dan moet u een toestemming inwoning van de woningstichting kunnen laten zien. De hoofdhuurder kan dit voor u aanvragen bij de woningstichting. Geeft de woningstichting geen toestemming? Dan moet u de afwijzing van de woningstichting, het ingevulde formulier verklaring van inwoning en het legitimatiebewijs van de hoofdhuurder laten zien.

U gaat verhuizen naar een woning die u huurt van een particuliere eigenaar (vrije sector)

 • Bent u de hoofdhuurder? Dan moet u een ondertekend huurcontract kunnen laten zien.
 • Gaat u inwonen bij een hoofdhuurder? Dan moet u een ingevuld formulier verklaring van inwoning en legitimatiebewijs van de ondertekenaar laten zien. Is de eigenaar van de woning een bedrijf, dan moet het formulier ondertekend worden door de hoofdbewoner. Is de eigenaar van de woning een natuurlijk persoon, dan moet het formulier ondertekend worden door de eigenaar.

U gaat verhuizen naar een koopwoning

 • Bent uzelf de eigenaar van de woning? Dan hoeft u geen extra bewijsstukken te laten zien.
 • Gaat u inwonen bij de eigenaar van de woning? Dan moet u een ingevuld en ondertekend formulier verklaring van inwoning en legitimatiebewijs van de eigenaar laten zien.

Contact

Publiekscentrum

Tel: 14 010

E-mail: publiekscentrum@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?