Hoe lang moet ik wachten voordat ik een monument op het graf kan plaatsen?

Dit kan vanaf de dag na de begrafenis.

Ik onderhoud het graf zelf. Moet ik toch voor onderhoud betalen?

De onderhoudskosten zijn verplicht, maar zitten inbegrepen bij de aankoop van een graf, ook als de grafrechten verlengd worden. Voor deze jaarlijkse bijdrage worden de paden vrij en begaanbaar gehouden. Daarnaast wordt rondom het graf ook het onderhoud gedaan door de gemeente. De graven worden eenmaal per jaar ontalgt en bij verzakking worden de graven uitgevlakt en eventueel rechtgezet (met uitzondering van glazen monumenten).

Ik wil mijn kinderen niet opzadelen met kosten en zorg voor mijn graf. Hoe regel ik dat?

De gemeente kan vooraf met u afspreken dat uw kinderen niet worden belast met kosten in de toekomst. De gemeente komt dan vooraf de termijn voor het graf met u overeen. De maximale termijn is 20 jaar. Aan het eind van de termijn vervalt het graf aan de gemeente.

Is cremeren goedkoper dan begraven?

Nee, cremeren is niet altijd goedkoper. Wat een uitvaart kost hangt af van verschillende keuzes: de kist, de bloemen, het aantal kaarten en volgauto's, de aankleding van de condoleance. De keuze voor begraven of cremeren is er daar maar één van.

Begraven kan iets duurder zijn, omdat u voor minimaal 10 jaar een graf tot de beschikking hebt. Een plek waar u de overledene kunt bezoeken, het graf verzorgen of bloemen brengen. Als u na crematie ook zo'n plek wenst (in een urnenmuur of een graf), is cremeren zeker niet goedkoper. Alleen als u de as laat verstrooien of mee naar huis neemt, kan het goedkoper zijn.

Kan ik bij het ruimen van een graf aanwezig zijn?

Nee, u mag niet aanwezig zijn bij het ruimen van een graf. In de wet staat dat bij het ruimen van een graf alleen de mensen aanwezig zijn die daar voor hun beroep bij moeten zijn.

Kan ik een graf reserveren?

Ja, u kunt een plek reserveren. Pas op het moment dat er in het graf wordt begraven worden grafrechten uitgegeven. Het is niet toegestaan om op een gereserveerde plek al grafbedekking (zoals planten of een steen) te plaatsen.

Kan ik eeuwigdurend recht op een graf krijgen?

U kunt een graf huren door het ‘recht op begraven’ te kopen. Dit betekent dat u het graf een bepaalde periode huurt van de gemeente. In Maassluis kan dit voor een periode van 10 of 20 jaar. Na deze periode kunt u het recht verlengen met telkens 5 of 10 jaar. Dit recht wordt uitgegeven op het leven van één persoon, de rechthebbende op het graf.

Na het overlijden van de rechthebbende kan het graf worden overgeschreven op één van de erven. Er hoeven dan niet opnieuw rechten te worden betaald, alleen overschrijvingskosten.

Wordt het graf niet overgeschreven, dan vervalt het graf terug aan de gemeente en komt het in aanmerking voor heruitgifte. Het ligt dus aan de zorg voor het graf van de nabestaanden hoe lang het graf in stand zal blijven.

Kunt u mij vertellen waar iemand begraven ligt?

Als u voldoende gegevens heeft, dan kan de gemeente u helpen. Denkt u hierbij aan voornamen, achternaam, geboortedatum en overlijdensdatum. Hoe meer gegevens u heeft, hoe snel de gemeente u een antwoord kan geven. U kunt zelf ook online zoeken naar graven(externe link).

Mag de hond mee als ik een graf bezoek?

Ja, honden zijn toegestaan op de begraafplaatsen mits ze aangelijnd zijn. Bovendien bent u verplicht eventuele uitwerpselen op te ruimen.

Mag ik met de auto op de begraafplaats?

Nee, u mag niet met de auto op de begraafplaats rijden. Alleen rouwstoeten mogen op de begraafplaats rijden. Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, mag u wel op de speciale parkeerplekken parkeren.

Waarom zijn er regels over wat er wel/niet mag op een graf?

U mag van het graf van een overledene een eigen gedenkplek maken. Een persoonlijke plek waar u zich thuisvoelt en die past bij de overledene. De regels zorgen ervoor dat iedereen elkaar en de graven respecteert.

Er mogen geen gevaarlijke materialen worden gebruikt. Zo blijft de begraafplaats veilig voor iedereen. Er mag geen grind op graven worden gebruikt, tenzij er een gesloten plaat onder ligt. Grind zakt namelijk langzaam de grond in als het regent.

Elk graf heeft een maat voor bovengrondse grafbedekking. Alles moet binnen die maat blijven. Een boompje achter de steen of gereedschap en tuinspulletjes achter het graf zijn dus niet toegestaan.

Wat gebeurt er als de 10 jaar van een algemeen graf zijn verstreken?

De persoon die opdracht heeft gegeven voor de begrafenis, krijgt na 10 jaar een brief van de gemeente dat het graf weggaat. Dit houdt in dat de grafbedekking boven de grond wordt weggehaald, namelijk de planten en het grafmonument.

Er zijn twee mogelijkheden voor het verplaatsen van het stoffelijk overschot:

  • De stoffelijke resten kunnen in een particulier graf herbegraven worden of u kunt de stoffelijke resten laten cremeren.
  • Het graf wordt geruimd en alle stoffelijke resten komen bij elkaar in een verzamelgraf op de begraafplaats. Er wordt dus niets vernietigd of verbrand. De resten uit een algemeen graf worden pas weggehaald als het vak opnieuw wordt gebruikt.

Wanneer er een asbus begraven is in het algemene graf:

  • De as kan in een particulier graf herbegraven worden of u kunt de stoffelijke resten in een sierurn bewaren.
  • Het graf wordt geruimd en de as wordt verstrooid. Er wordt dus niets vernietigd. De resten uit een algemeen graf worden pas weggehaald als het vak opnieuw wordt gebruikt.

Wat gebeurt er als ik een particulier graf niet verleng?

Wanneer u de grafrechten niet wilt verlengen aan het einde van de termijn, dan wordt het graf klaargemaakt voor heruitgifte aan iemand anders. Dit houdt in dat de grafbedekking boven de grond wordt weggehaald, namelijk de planten en het grafmonument. Alle stoffelijke resten komen bij elkaar in een verzamelgraf op de begraafplaats. Er wordt dus niets vernietigd of verbrand.

De resten uit een particulier graf worden pas weggehaald als het graf opnieuw wordt uitgegeven, tenzij de gemeente anders beslist.

Wat gebeurt er met de bloemen op het graf na de begrafenis?

Als de bloemen zijn verwelkt, haalt de gemeente ze weg. U kunt dit natuurlijk ook zelf doen.

Wat gebeurt er onder de grond?

Veel mensen zijn benieuwd naar wat er onder de grond met iemand gebeurt. Een lichaam ontbindt door de in het lichaam aanwezige bacteriën en enzymen. Er komen geen ondergrondse beestjes aan te pas. Omdat met de overledene in de kist ook veel lucht begraven wordt, zakt het graf na verloop van tijd een stukje in. De gemeente hoogt het graf dan weer netjes op. In de wet staat dat er een grafrusttermijn is van 10 jaar. Meestal liggen mensen langer begraven, maar na 10 jaar kunt u ervan uitgaan dat er alleen nog botten en soms wat kleding van iemand is terug te vinden. Ook als hele oude graven worden geopend, worden er altijd botten teruggevonden.

Wat is het verschil tussen een algemeen graf en een familiegraf?

Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Dit is de minimale grafrusttermijn in Nederland. Deze termijn kan niet verlengd worden. In een algemeen graf worden twee overledenen begraven die elkaar niet gekend hebben. De nabestaanden delen het bovengrondse gedeelte van het graf.

Een familiegraf is een particulier graf waarin twee of drie overledenen begraven kunnen worden. Dit graf wordt gehuurd van de gemeente door het ‘recht op begraven’ te kopen. Dit recht wordt uitgegeven voor een bepaalde periode en kan verlengd worden. Degene die het graf huurt, is de rechthebbende. Uitsluitend deze persoon beslist wie er in het graf wordt begraven.

Wat kunt u voor mij doen als de grafsteen verzakt?

De gemeente verhoogt grafstenen niet, maar kan verzakkingen wel uitvlakken. Uw verzoek kunt u kenbaar maken bij de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?