Vraag online een uittreksel persoonsgegevens BRP aan

U kunt het uittreksel ook aanvragen bij het publiekscentrum, maak hiervoor eerst een afspraak.

Maak online een afspraak

Samenvatting

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • geboortedatum.

LET OP: scholen hebben geen uittreksel of afschrift uit de BRP meer nodig voor het registreren van leerlingen. Maak dus geen onnodige kosten en verwijs indien nodig naar de nieuwsbrief voor scholen van DUO.

Kosten

Een digitaal uittreksel persoonsgegevens BRP kost 8,80 euro. Laat u in het Publiekscentrum aan de balie een uittreksel maken dan kost dat 15,90 euro.

Gang van zaken

Voor het aanvragen van een uittreksel aan het loket moet u een afspraak maken bij het Publiekscentrum.
U kunt digitaal een afspraak maken of bellen met telefoonnummer 14010.

Online bestellen
U kunt het uittreksel ook online bestellen. Dit kan alleen indien u in Maassluis woont!
Om via internet een uittreksel te kunnen bestellen, moet u beschikken over DigiD.

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf;
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar;
 • iemand die u hebt gemachtigd.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Meenemen

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Heeft u gevonden wat u zocht?