DigiD linkVraag online een uittreksel persoonsgegevens BRP aan

Voor een online aanvraag, heeft u DigiD nodig.
Online een uittreksel aanvragen kan alleen als u in Maassluis woont.

U kunt het uittreksel ook aanvragen in het Publiekscentrum van het stadhuis. Maak hiervoor eerst een afspraak. Dat kan online:

Afspraak maken 

Of telefonisch via nummer 14 010.

Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen voor:

 • uzelf;
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar;
 • iemand die u hebt gemachtigd.

Samenvatting

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geboortedatum

Let op: scholen hebben geen uittreksel of afschrift uit de BRP meer nodig voor het registreren van leerlingen. Maak dus geen onnodige kosten en verwijs indien nodig naar de nieuwsbrief voor scholen van DUO.

Meenemen

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

Online aanvragen

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

Kosten

 • Een online aangevraagd uittreksel persoonsgegevens BRP kost 8,90 euro.
 • Een in het Publiekscentrum aan de balie aangevraagd uittreksel kost 16,10 euro.

Gang van zaken

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Zorg dat degene die u machtigt, ook een kopie van uw legitimatiebewijs (de aanvrager) en een kopie van zijn of haar eigen legitimatiebewijs (de gemachtigde) meeneemt naar het Puibliekscentrum.  

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

Heeft u gevonden wat u zocht?