Twee verkiezingen op één dag

Op 20 maart 2019 waren er gelijktijdig twee verkiezingen: voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. 

Provinciale Staten (Eerste Kamer)

De Provinciale Staten bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en nemen de belangrijkste beslissingen. Met uw stem bepaalt u indirect ook wie er straks in de Eerste Kamer komen. De leden van de Provinciale Staten kiezen namelijk op 27 mei 2019 de leden van de Eerste Kamer.

Waterschap

Het waterschapsbestuur neemt beslissingen over wateronderwerpen in uw eigen woonomgeving. Het waterschap zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. Dat doet het waterschap onder meer door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Het is belangrijk om hierin een goede keuze te maken.

Uitslag provinciale statenverkiezing

Definitieve uitslag provinciale verkiezing 2019 in Maassluis:

LijstPercentageAantal stemmen
VVD14.47 %2004
PVV8.92 %1235
D665.87 %813
CDA10.90 %1510
PvdA8.74 %1210
SP3.72 %515
SGP1.03 %143
ChristenUnie6.15 %852
GroenLinks5.53 %766
Partij voor de Dieren3.39 %469
50PLUS5.75 %796
DENK4.65 %644
NIDA0.43 %59
Code Oranje0.30 %42
Forum voor Democatie19.42 %2690
Lokale Partijen Zuid Holland 0.64 %89
JEZUS LEEFT0.10 %14
   
   
Geldige stemmen 13851
Blanco stemmen 43
Ongeldige stemmen 34
Alle uitgebrachte stemmen 13928
Kiesgerechtigden 24959
Opkomst55.80 % 

Uitslag waterschapsverkiezing

Definitieve uitslag waterschapsverkiezing 2019 in Maassluis:

Processen-verbaal provinciale statenverkiezingen

De processen-verbaal van de afzonderlijke stembureaus en het proces-verbaal van de volledige uitslag van de provinciale statenverkiezingen in de gemeente Maassluis.

Processen-verbaal waterschapsverkiezingen

De processen-verbaal van de afzonderlijke stembureaus en het proces-verbaal van de volledige uitslag van de waterschapsverkiezingen in de gemeente Maassluis.

Meer informatie

Bij het Publiekscentrum in het stadhuis is alle informatie verkrijgbaar met betrekking tot de Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?