Wat is het?

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? U kunt uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. Bekijk eerst de informatie op deze pagina. Daarna kunt u via de link in het tabblad 'gang van zaken' online uw melding van voorgenomen huwelijk doen door een reservering te maken voor een datum, tijdstip, locatie en uw voorkeur voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op de reserveringspagina vindt u ook meer informatie over de trouwlocaties en de trouwambtenaren.

In Maassluis kan trouwen heel bijzonder zijn. U kunt namelijk op verschillende locaties trouwen of uw partnerschap laten registreren én u kunt de ceremonie naar eigen wens vormgeven.

U kunt kiezen uit:

 • stadhuis (trouwzaal)
 • stadhuistuin
 • Groote Kerk
 • Gemeenlandshuis van Delfland (tijdelijk niet beschikbaar)
 • stalzaal of onder de hooiberg van restaurant De Ridderhof
 • Sleepvaartmuseum
 • Witte Kerkje
 • De Polderij (nieuw)
 • bijzondere locatie of ander (party)schip

Let op: als beide partners niet in Maassluis wonen, is de optie voor kosteloos of eenvoudig huwelijk of partnerschap in de gemeente Maassluis niet mogelijk.

Wat moet ik doen?

Online reserveren en melding doen van voorgenomen huwelijk (ondertrouw)

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt deze persoon eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link)
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren

Als u gaat reserveren, moet u het volgende bij de hand hebben:

 • uw DigiD inlogggegevens
 • een digitale kopie van uw legitimatiebewijzen
 • een digitale kopie van de legitimatiebewijzen van de getuigen
 • uw bankpas (en reader of i-dentifier).

Let op: als beide partners niet in Maassluis wonen, is de optie voor kosteloos of eenvoudig huwelijk of partnerschap in de gemeente Maassluis niet mogelijk!

Bij uw reservering kunt u ook direct het gebruik van uw achternaam wijzigen. U kiest dan welke naam u wilt gebruiken na het huwelijk en waarmee u aangeschreven wilt worden door de overheid. Meer informatie vindt u op Gebruik achternaam veranderen.

Voor uw melding van voorgenomen huwelijk in de gemeente Maassluis kunt u ook een afspraak maken bij het Publiekscentrum. U kunt bellen met telefoonnummer 14010.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed(externe link), het huwelijk wel.

Huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen

Vanaf 2018 ben je niet meer vanzelf in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Wat verandert er precies en waar moet je rekening mee houden?

Wie vóór 2018 trouwde, kwam automatisch in een algehele gemeenschap van goederen. Je kon natuurlijk altijd al kiezen voor huwelijkse voorwaarden, maar als je dat niet deed kwam alles in één grote pot: 'jouw geld is mijn geld, jouw schulden zijn mijn schulden.'

Wat is er veranderd per 1 januari 2018? Met ingang van 2018 wordt de algehele gemeenschap van goederen een beperkte gemeenschap van goederen. De bezittingen en schulden die je had vóórdat je ging trouwen, blijven van jou. Die komen niet in de gemeenschap van goederen terecht. Ook erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap van goederen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Wat moet ik meenemen?

Als u online melding heeft gedaan van voorgenomen huwelijk, krijgt u van de gemeente per e-mail een bevestiging en, indien nodig, een verzoek om een afspraak te plannen op het stadhuis bij het publiekscentrum om de ceremonie door te nemen.

Let op: als één van u beiden niet in Nederland woont óf u bent geen EU-onderdaan en u heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, dan heeft u een speciaal formulier nodig. U krijgt dit formulier toegestuurd door de medewerker van het publiekscentrum.

Extra informatie

Partnerschap omzetten in huwelijk

Wilt u uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. Het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met ceremonie vindt plaats in de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie. Hiervoor gelden de tarieven en tijdstippen zoals deze onder het kopje Kosten vermeld zijn.

Parkeren

Voor het parkeren bij elke trouwlocatie gelden bijzondere regels en ontheffingen. Lees meer.

Eigen locatie

Het is in Maassluis mogelijk om uw huwelijk te laten voltrekken in een eigen gekozen locatie. Lees meer.

Eigen trouwambtenaar

Het is in Maassluis mogelijk om uw huwelijk te laten voltrekken door uw eigen trouwambtenaar. Deze moet dan wel al in een andere gemeente als BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) zijn benoemd. Download hier het aanvraagformulier voor eenmalige benoeming eigen trouwambtenaar.

Contact

Publiekscentrum 

telefoon: 14 010

e-mailadres: publiekscentrum@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?