Melden plaatsen tap of buitenbar op het terras

Bent u in het bezit van een exploitatievergunning inclusief een terras? Dan kunt u digitaal een melding doen voor het plaatsen van een tap of buitenbar op het terras. Het is belangrijk om dit minimaal 5 dagen voordat de tap of buitenbar wordt geplaatst te doen.

Melding indienen via DigiD of eHerkenning

Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat de melding akkoord is. Zorg ervoor dat u een ontvangstbevestiging van de melding kunt tonen.

Voorwaarden

U kunt alleen een melding doen wanneer:

  • U in het bezit bent van een exploitatievergunning inclusief terras.
  • Er geen klachten bekend zijn over verstoring van de openbare orde en onveilige situaties in en rondom uw bedrijf.
  • Er geen bestuurlijke maatregel loopt tegen uw horecabedrijf.

Tarieven

Voor het melden van het plaatsen van een tap of buitenbar op het terras hoeft u niet te betalen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?