Melden plaatsen tap of buitenbar op het terras

Bent u in het bezit van een exploitatievergunning inclusief een terras? Dan kunt u digitaal een melding doen voor het plaatsen van een tap of buitenbar op het terras. Het is belangrijk om dit minimaal 5 dagen voordat de tap of buitenbar wordt geplaatst te doen.

Melding indienen via DigiD of eHerkenning

DigiD linkMelding tap of buitenbar op terras

eHerkenning linkMelding tap of buitenbar op terras

Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat de melding akkoord is. Zorg ervoor dat u een ontvangstbevestiging van de melding kunt tonen.

Voorwaarden

U kunt alleen een melding doen wanneer:

  • U in het bezit bent van een exploitatievergunning inclusief terras.
  • Er geen klachten bekend zijn over verstoring van de openbare orde en onveilige situaties in en rondom uw bedrijf.
  • Er geen bestuurlijke maatregel loopt tegen uw horecabedrijf.

Tarieven

Voor het melden van het plaatsen van een tap of buitenbar op het terras hoeft u niet te betalen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?