De Starterslening Maassluis is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. Deze lening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw en kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke hypotheek voor de koper. De lening wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Met de inzet van de Starterslening Maassluis wil de gemeente de bereikbaarheid van koopwoningen vergroten voor met name de starters op de woningmarkt.

Op de website van de SVn staat een animatiefilmpje met meer informatie.

Doelgroep van de Starterslening

Degene die voor de eerste maal een woning koopt. Deze woning staat in Maassluis. De aanvrager is niet eerder in het bezit geweest van een koopwoning.

Voorwaarden voor een Starterslening

  • de maximale koop(aanneem)som voor een bestaande(nieuwbouw) woning is € 220.000,-;
  • de hoogte van de Starterslening bedraagt
    maximaal € 25.000,-.

Voor in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag een maatschappelijke en/of economische binding met Maassluis hebben, gelden de volgende voorwaarden:

  • voor maatschappelijke binding geldt dat de aanvrager in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de leningaanvraag minimaal 6 maanden in Maassluis heeft gewoond of in de afgelopen 10 jaar een periode van 4 jaar aaneengesloten in Maassluis heeft gewoond;
  • voor economische binding geldt dat men op het moment van leningaanvraag minimaal 1 jaar een aanstelling heeft binnen Maassluis van ten minste 18 uur per week.

In geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor één van beiden.

Aanvraag en afhandeling Starterslening

U kunt het inschrijfformulier voor de aanvraag van een starterslening onderaan deze pagina downloaden.

Het ingevulde formulier kan worden ingeleverd op het gemeentehuis tijdens onze openingstijden. Of stuur het per post op naar:
Gemeente Maassluis
T.a.v. Mevrouw M.A.E. van Nierop
Postbus 55
3140 AB Maassluis

Hoe verder?

Wij toetsen uw gegevens aan de eisen uit de Verordening Starterslening 2013. Als aan alle eisen wordt voldaan, sturen wij u per post een toewijzingsbrief. Daarna gaat u voor het aanvragen van uw lening naar www.svn.nl. Onze toewijzingsbrief heeft u nodig bij het aanvragen van uw lening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Zij voeren de financiële toets uit die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.

Wanneer het budget van de gemeente Maassluis voor de Startersleningen op raakt, wordt de toekenning bepaald door de volgorde van binnenkomst van de aanvraagsets bij SVn.

Onderaan deze pagina kunt u een informatiebrochure en de checklist voor het insturen van de benodigde gegevens van het SVn downloaden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de starterslening? Neem dan contact op met mevrouw M. van Nierop, telefoonnummer (010) 593 18 89 (maandag, woensdag en donderdag). U kunt uw vragen ook mailen naar starterslening@maassluis.nl

Of kijk voor meer inhoudelijke informatie op de website van het SVn:
https://www.svn.nl/particulieren/lening/starterslening

U kunt ook telefonisch contact opnemen met SVn via telefoonnummer 088 - 253 94 00 of via de e-mail info@svn.nl
 

Verordening Starterslening en informatie SVn

De verordening is in de gemeenteraad op 9 juli 2013 vastgesteld en kunt u via onderstaande link downloaden.
Daarnaast is een informatiebrochure en een checklist starterslening beschikbaar bij de SVn.