De Starterslening Maassluis is een aanvullende lening op een reguliere hypotheek. 

Deze lening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw en kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke hypotheek voor de koper. De lening wordt beschikbaar gesteld door de gemeente en verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Met de inzet van de Starterslening Maassluis wil de gemeente de bereikbaarheid van koopwoningen vergroten voor met name de starters op de woningmarkt.

Wie komt in aanmerking voor de starterslening?

Koopt u voor de eerste keer een woning, staat deze woning staat in Maassluis en bent u niet eerder in bezit geweest van een starterslening? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de starterslening.

Voorwaarden voor de starterslening

  • de starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
  • de maximale koopsom is 85% van de actuele NHG kostennorm;
  • de hoogte van de starterslening is maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000.

Voor in Nederland woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag een maatschappelijke en/of economische binding met Maassluis hebben, gelden de volgende voorwaarden:

  • voor maatschappelijke binding geldt dat de aanvrager in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de leningaanvraag minimaal 6 maanden in Maassluis heeft gewoond of in de afgelopen 10 jaar een periode van 4 jaar aaneengesloten in Maassluis heeft gewoond;
  • voor economische binding geldt dat men op het moment van leningaanvraag reeds voor minimaal 1 jaar een aanstelling heeft binnen Maassluis van ten minste 18 uur per week.

In geval van een aanvraag door twee personen geldt het criterium voor één van beiden.

Aanvraag en afhandeling Starterslening

Download het aanvraagformulier voor de starterslening, deze vindt u onderaan deze pagina en vul deze in.

Het ingevulde formulier kunt u inleveren in het stadhuis of per post sturen naar:
Gemeente Maassluis
t.a.v. mevrouw M.A.E. van Nierop
Postbus 55
3140 AB Maassluis

Hoe verder?

Wij toetsen uw gegevens aan de eisen uit de Verordening Starterslening(externe link). Als aan alle eisen wordt voldaan, sturen wij u per post een toewijzingsbrief. Daarna gaat u voor het aanvragen van uw lening naar www.svn.nl(externe link). Onze toewijzingsbrief heeft u nodig bij het aanvragen van uw lening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Zij voeren de financiële toets uit die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.

Wanneer het budget van de gemeente Maassluis voor de Startersleningen op raakt, wordt de toekenning bepaald door de volgorde van binnenkomst van de aanvraagsets bij SVn.

Bekijk ook de checklist voor het insturen van de benodigde gegevens van het SVn.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de starterslening? Neem dan contact op met mevrouw M. van Nierop, telefoonnummer 010-5931904 (maandag, woensdag en donderdag). U kunt uw vragen ook mailen naar starterslening@maassluis.nl

Of kijk voor meer inhoudelijke informatie op de website van de SVn(externe link).

U kunt ook telefonisch contact opnemen met SVn via telefoonnummer 088 - 253 94 00 of via de e-mail info@svn.nl

Download