Er is een nieuwe sportnota geschreven, waarvan het concept op 7 december 2021 is vastgesteld. Van 9 december t/m 7 januari is de inspraakperiode, waarin alle betrokkenen bij de sport in Maassluis een reactie op de sportnota kunnen geven. Deze reactie kan uiterlijk 7 januari gemaild worden naar sportloket@maassluis.nl

In de sportnota “Maassluis Sport!” wordt de sportnota 2013-2017 geëvalueerd en wordt het nieuwe sportbeleid geformuleerd. Dit heeft betrekking op de onderwerpen sportstimulering en sportparticipatie, de vitaliteit van de sportverenigingen, de maatschappelijke waarde van de sport, en de sportaccommodaties. Een klankbordgroep van vertegenwoordigers van sportverenigingen en andere belanghebbenden in de sport hebben bij het tot stand komen van het rapport ook meegedacht.

De concept sportnota “Maassluis Sport!” is hieronder te downloaden.

Heeft u gevonden wat u zocht?