Sport- en beweegaanbieders, het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en andere geïnteresseerden hebben samen met de gemeente een Lokaal Sportakoord Maassluis gesloten.

Sportformateur

Onder leiding van onafhankelijk sportformateur Steef van den Boom zijn plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat iedereen in Maassluis met plezier kan sporten en bewegen, dat verenigingen en andere sportaanbieders vitaal zijn en blijven en dat sportaccommodaties multifunctioneel ingezet worden. Ook is gezocht naar mogelijkheden voor betere samenwerking en naar manieren om sport te laten bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad.

Nationaal Sportakkoord

In het lokale plan zijn zes speerpunten uit het Nationaal Sportakkoord vertaalt naar de Maassluise situatie. Voorop staat daarbij dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten. De bijeenkomsten hebben geleid tot een aantal concrete ideeën voor sportbeoefening en een positieve sportcultuur in Maassluis. Resultaten die leiden tot vitale sport- en beweegaanbieders in de stad en het van jongs af vaardig maken van Maassluizers.

Voorbeelden

Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een gezamenlijk platform waar alle sport- en beweegaanbieders hun aanbod kunnen laten zien. Hier moet ook sportgerelateerde informatie te vinden zijn. Bijvoorbeeld over gezonde voeding en de bestaande ondersteuningsfondsen. Verder zijn er plannen voor een open sportroute, een buitensportboulevard aan het Scheur, het omvormen van speeltuinen naar beweegtuinen en het makkelijker maken van sporten voor mensen met een beperking of een kleine portemonnee.

Help ook mee

Voor een aantal plannen uit het Lokaal Sportakkoord Maassluis zijn al werkgroepen aan de slag. Voor andere plannen wordt nog gezocht naar mensen die willen helpen bij de uitwerking. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar sportformateur Steef van den Boom: sportloket@maassluis.nl.

Meer informatie

Algemene informatie over het Nationaal Sportakkoord is te vinden op de website www.allesoversport.nl. Sportakkoord Maassluis en beeldverslagen van de gehouden bijeenkomsten kunt u hieronder downloaden:

Heeft u gevonden wat u zocht?