Maassluis kent verschillende vormen van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. U regelt de kinderopvang zelf met de kinderopvangorganisatie of de gastouder. U kunt bij hen informeren naar de mogelijkheden en eventuele wachtlijsten.

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de peuteropvang/peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang of de gastouder staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang(externe link)

Op belastingdienst.nl(externe link) leest u meer over de voorwaarden om voor kinderopvangtoeslag(externe link) in aanmerking te komen.

  • Kinderdagverblijf: bestemd voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen kunnen er hele dagen terecht.
  • Peuteropvang / peuterspeelzaal: bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Kinderen kunnen op vaste dagdelen komen spelen. De peuteropvang/peuterspeelzaal biedt extra aandacht aan taal en vaardigheden die uw kind nodig heeft voor een goede start op de basisschool.
    VVE Indicatie: sommige kinderen komen in aanmerking voor een zogenaamde VVE-indicatie van het consultatiebureau (CJG). Bijvoorbeeld kinderen die extra (taal)stimulering nodig hebben om een goede start op de basisschool te maken. De CJG arts of verpleegkundige beoordeelt aan de hand van vastgestelde criteria of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Als uw kind een VVE-indicatie heeft gekregen, heeft uw kind recht op 4 dagdelen peuteropvang. U betaalt voor de 2 extra dagdelen geen extra ouderbijdrage. Peuters die geen VVE-indicatie hebben komen twee dagdelen per week.
  • Gastouderopvang: bestemd voor kinderen van 0 tot 12 jaar (de meeste gastouders bieden alleen opvang voor 0 tot 4 jaar). Kinderen worden in het huis van de gastouder opgevangen. Er kunnen maximaal 6 kinderen terecht.
  • Buitenschoolse opvang: bestemd voor kinderen die naar de basisschool gaan. Kinderen worden voor en/of na schooltijd en in schoolvakanties opgevangen. Scholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden.
  • Tussenschoolse opvang: bij vrijwel alle scholen kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Het schoolbestuur is hier verantwoordelijk voor. Meer informatie kunt u krijgen via de school van uw kind. Voor tussenschoolse opvang kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Toezicht op kinderopvang

De GGD Rotterdam-Rijnmond voert de inspecties in de kinderopvang uit namens de vijftien gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De GGD bezoekt jaarlijks alle kinderopvanginstellingen en toetst of zij voldoen aan de Wet Kinderopvang. De inspectierapporten zijn terug te vinden via het Landelijk register Kinderopvang.