De haven is een zeer dynamische omgeving waarin nieuwe ontwikkelingen en regelgeving elkaar in rap tempo opvolgen. In deze omgeving dient een constante kwaliteit te worden geleverd om het scheepvaartverkeer vlot, schoon, veilig en beveiligd af te wikkelen.

Op basis van de havenbeheersverordening(externe link)het havenreglement(externe link) en de situatieschets aanlegplaatsen schepen(externe link) worden de gemeentelijke belangen beschermd en tegelijkertijd worden de rechten en plichten van zowel de scheepsvaart als havenbeheerders inzichtelijker gemaakt. Daarbij hebben de verordening en het reglement voor ogen dit alles op een overzichtelijke en duidelijke manier te regelen. 

Meldingsplicht

  • De kapitein of de schipper van een vaartuig dient zich te allen tijde te melden op VHF kanaal 68, telefonisch 010-5912852 of via een email naar havenmeester@maassluis.nl en mogen alleen worden afgemeerd op aanwijzing van de havenmeester.
  • Indien geen bezetting aanwezig is van de havendienst, dient men zich te melden op de eerstvolgende werkdag op 010-5912852 na 08.30 uur, ook als het vaartuig op dat moment de haven al heeft verlaten.
  • De beroepsvaart is te allen tijde havengeld-plichtig. Daarnaast geldt voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart geldt dat zij te allen tijde bruggeld verschuldigd zijn.

Openingstijden van de bruggen

Heeft u gevonden wat u zocht?