De komende jaren worden Sluispolder-West en een gedeelte van de Binnenstad van Maassluis vernieuwd. Er worden huurwoningen van Maasdelta gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Ook worden er woningen gerenoveerd.

De bewoners van wie het huis gesloopt of gerenoveerd wordt komen in aanmerking voor een vergoeding van Maasdelta. Deze vergoeding is onafhankelijk van het inkomen en wordt dus verstrekt aan ieder huishouden dat te maken krijgt met een gedwongen verhuizing.

In aanvulling op de vergoeding van Maasdelta is het voor bewoners met een minimum inkomen mogelijk in aanmerking te komen voor een extra bijdrage van de gemeente; de Regeling aanvullende bijdrage verhuis- en inrichtingskosten sloopwoningen. De hoogte van de aanvullende bijdrage is € 690,00 per huishouden.

Wanneer heeft u recht op de aanvullende bijdrage?

U heeft recht op de aanvullende bijdrage wanneer het gezamenlijk inkomen van uw huishouden niet hoger is dan 125% van het sociaal minimum.

Hoe aanvragen?

Als u denkt in aanmerking te komen voor de Regeling aanvullende bijdrage verhuis- en inrichtingskosten sloopwoningen dan kunt u een digitaal aanvraagformulier invullen en inleveren. 

Heeft u gevonden wat u zocht?