Per jaar krijgen de basisscholen per groep twee cultuurdisciplines aangeboden. Uiterlijk 5 weken voor aanvang van de zomervakantie dienen de leerlingengegevens voor het nieuwe schooljaar te zijn ingevuld.

EERSTE HELFT SCHOOLJAAR 2022-2023

Lesprogramma groep 1 en 2

Kunstdiscipline: Beeldende kunst
Uitvoerende instantie: Kunstgebouw(externe link)
Programma: Sporenmakers

Programmabeschrijving

Illustratie: werk van leerling

Sporen van koffiekopjes op tafel, autobanden op straat, vogelpootjes in het zand of vette vingers op de ruit. We laten allemaal sporen achter. En wist je dat je met bijna alles om je heen sporen kunt maken? In Sporenmakers ontdekken leerlingen allerhande sporen: door te speuren, maar ook door zelf afdrukken te maken. Huis-, tuin- en-keukenspullen worden interessant, omdat je er bijzondere figuren mee kunt stempelen. Sporen prikkelen de verbeelding: van wie zijn ze? Hoe ziet het dier eruit dat een streepjesspoor achterlaat? Wie of wat laat driehoekige sporen na?

In de gastles maken de leerlingen gezamenlijk een sporenkunstwerk. Ze experimenteren met materialen en ‘gereedschappen’ en ontdekken dat ze verrassende vormen en patronen kunnen stempelen. In het lespakket zit werkmateriaal voor les 2. Hiermee maken de leerlingen eigen ‘stempels’ en sporen. In les 3 bedenken leerlingen welk dier of wezen bij hun zelfgemaakte sporen hoort. Bij het project hoort een animatiefilmpje met een lied over sporenmakers dat de leerlingen al snel zullen meezingen.

Praktische informatie

Locatie: Klaslokaal.
Lesmateriaal: Lerarenhandleiding.
Gastles: Ja, de gastles is de start van het project.
Duur: Het totale project kan in twee tot drie weken worden uitgevoerd.
Periode: Eerste helft van het schooljaar.
Overige: Het lespakket wordt drie weken voor de start van het project toegezonden aan de school. Het lespakket wordt eigendom van de school en hoeft niet retour naar Kunstgebouw.

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Download lesmateriaal

Document download informatie:

Lesprogramma groep 3

Kunstdiscipline: Dans
Uitvoerende instantie: Kunstgebouw(externe link)
Programma: Steen, papier & schaar

Programmabeschrijving

Het spelletje Steen papier schaar vormt de basis voor dit dansproject. De leerlingen kruipen in de huid van alle drie en onderzoeken met hun hele lijf hoe steen, papier en schaar kunnen bewegen. Ze rollen, schuiven, frommelen, vouwen en knippen. In de gastles leren de leerlingen de Steen-papier-en-schaardans. In korte bewegingsopdrachten proberen ze op speciaal gecomponeerde muziek hoe steen, papier en schaar kunnen dansen en bewegen.

In de volgende lessen gebeurt nog veel meer. Papier verdwaalt bijvoorbeeld in het scharenwoud. Hoe beweegt papier zo voorzichtig en soepel mogelijk tussen de scharen door? Hoe bouwen de stenen samen een brug? Hoe beweegt een schaar over het keienpad? Hoe maak je aanvullende vormen met je lijf als je een papierpuzzel danst? Als afsluiting van elke les dansen de leerlingen natuurlijk samen de Steen-papier-en-schaardans. Bij elk onderdeel in het project vindt u naast aanstekelijke muziek ook een instructiefilmpje.

Praktische informatie

Locatie: Speellokaal.
Lesmateriaal: Lerarenhandleiding en cd.
Gastles: Ja, de gastles is de start van het project.
Duur: Het totale project kan in twee tot drie weken worden uitgevoerd.
Periode: Eerste helft van het schooljaar.
Overige: Het lespakket wordt drie weken voor de start van het project toegezonden aan de school. Het lespakket wordt eigendom van de school en hoeft niet retour naar Kunstgebouw.

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Download lesmateriaal

Document download informatie:

Lesprogramma groep 4

Kunstdiscipline: Literatuurproject
Uitvoerende instantie: Bibliotheek de Plataan, locatie Maassluis(externe link)
Programma: KIJKERS!

Programmabeschrijving

Sla een prentenboek open en je zit in een hele andere wereld. De platen laten dingen zien die je met eigen ogen nog nooit gezien hebt. Je ervaart dat verhalen spannend kunnen zijn of grappig of herkenbaar. Prentenboeken zijn een verrijking voor ieder kind.

Wat krijg je?

Illustrator Loes Riphagen

Een illustrator in de klas met workshop voor de leerlingen. Vooraf wordt een collectie boeken met mooie, prachtige, prikkelende of bijzondere illustraties geleverd.

Wat kun je ermee?

Voorbereiding op het bezoek van de illustrator: verzin vragen met elkaar

 • In tweetallen veel prentenboeken bekijken.
 • Met elkaar praten over de boekcollectie: Wat zie je? Wat vind je mooi? Waarom vind je het mooi?
 • Een prentenboek voorlezen uit de collectie.
 • Kunst maken naar aanleiding van een prentenboek uit de collectie.
 • Favoriete Top 10 van de klas maken.
 • Verzin vragen die je in de klas aan de illustrator kunt stellen.

Wat levert het op?

 • Enthousiaste leerlingen.
 • Plezier in boeken.
 • Prikkelen van de fantasie.
 • Oog voor kunst en de verschillende manieren waarop kunstenaars zich kunnen uitdrukken.

Praktische informatie

Periode: September 2022 tot en met januari 2023.
Overige: Introductie op school duurt 15 minuten. Bezoek van illustrator op school duurt 60 minuten. De prentenboekencollectie is 4 weken in de klas, zodat de collectie optimaal kan worden ingezet.

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Lesprogramma groep 5

Kunstdiscipline: Theater
Uitvoerende instantie: Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland(externe link)
Programma: Jeugdtheaterhuis… Toneelspelen is echt nep!

Programmabeschrijving

In de workshop Toneelspelen is echt nep! gaan de leerlingen aan de slag met de vraag: waarom is nep in het theater echt?

Spelenderwijs gaan ze onder begeleiding van twee theaterdocenten op het podium van de theaterzaal toneelspelen en worden daarbij ondersteund door licht en geluid. We maken het helemaal echt!

Al improviserend leren ze hoe ze op die bijzondere plek met hun verbeelding en spel tot wonderlijke, spannende en eigengemaakte toneelscènes komen. Wat voor gevoel geeft de muziek? In wat voor ruimte zijn we als het hele podium blauw kleurt? Hoe speel je een spannende achtervolgingsscene? Door te spelen en naar elkaar te kijken ontdekken de kinderen dat in het theater echt nep is en nep echt.

Het Jeugdtheaterhuis ontwikkelt elk seizoen een spannend en leerzaam theaterproject in de klas voor groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs.
Spelplezier is in deze workshop het uitgangspunt, waarbij creativiteit en verbeeldingskracht door middel van uitdagende spelopdrachten gestimuleerd worden.

Doelen en Competenties

De leerling maakt kennis met theater en toneelspelen vanuit de begrippen ‘echt’ en ‘nep’. Zet nieuwsgierigheid, fantasie en verwondering in binnen zijn/haar spel en leert kort wat over theatertechnieken en de meerwaarde hiervan. In de workshops staan de volgende spelvaardigheden centraal: fantasie, verbeelding, improvisatie en samenspel, tevens wordt er gewerkt aan sociale vaardigheden zoals: inlevingsvermogen, samenwerken en onderzoeken van uiterlijke kenmerken en emoties.

Praktische informatie

Locatie: Theaterzaal (Theater Koningshof).
Lesmateriaal: N.v.t.
Gastles: In de periode november 2022 en de aanwezigheid van de groepsleerkracht is noodzakelijk.
Duur: 1,5 uur (in de ochtend of middag).
Overige: Het Jeugdtheaterhuis stimuleert kinderen en jongeren om theater een zinvol deel van hun leven te maken. We geven wekelijks theaterlessen aan kinderen en jongeren in Theater Koningshof, organiseren kunst educatieve projecten en spelen met onze leerlingen familie- en jongerenvoorstellingen.

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Lesprogramma groep 6

Kunstdiscipline: Dans
Uitvoerende instantie: Dans- en balletstudio Westside(externe link)
Programma: (Be-)Groetjes uit...

Programmabeschrijving

Het dansproject bestaat uit twee dansworkshops van een uur, waarin het thema Begroetingen centraal staat. Begroeten doet iedereen tientallen keren per dag. Je begroet jouw beste vriend, jouw leerkracht, ouders en onbekende mensen in bijvoorbeeld de supermarkt. In dit dansproject onderzoeken de leerlingen samen met de gastdansdocent en leerkracht op welke manieren je elkaar kunt begroeten. Zijn er verschillen in het begroeten van jouw beste vriend of iemand die je pas net hebt ontmoet? Hoe begroeten ze elkaar in andere culturen? Of hoe begroet je iemand die je al jaren niet hebt gezien?

Een enthousiaste ervaren dansdocent komt twee keer een gastdansles geven, waarin op een dansante wijze het thema wordt uitgewerkt. In de danslessen wordt er samen met de leerlingen gewerkt aan de Begroetingsdans waarin alle opgedane kennis voorbijkomt. Zelfgemaakte stukjes dans worden gecombineerd met dansfrases van de gastdocent tot een unieke Begroetingsdans.

Bij (Be-)Groetjes uit… draait het vooral om het respectvol samenwerken: de leerlingen worden bij de bewegingsopdrachten over begroetingen uitgedaagd om samen te werken. Samenwerken in tweetallen en als één groep is een belangrijk aspect binnen dit project. De leerlingen krijgen ook meer inzicht in verschillende culturen en hun begroetingen. Misschien zijn er wel culturen bij die zich in hun eigen klas bevinden. Dit project kan aansluiten bij thema’s als: dans, bewegingsonderwijs, samenwerken, culturen ontdekken.

Praktische informatie

Locatie: Leeg speellokaal of gymzaal, 2e les indien mogelijk in Theater Schuurkerk.
Lesmateriaal: Lerarenhandleiding met werkblad.
Gastlessen: Ja, een dansdocent van balletstudio Westside verzorgt de lessen.
Duur: Het totale project kan in twee opeenvolgende weken worden uitgevoerd.
Periode: Eerste helft van het schooljaar, alleen op dinsdag.
Overige: Het lespakket wordt drie weken voor de start van het project toegezonden aan de school.

Filmpje programma

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Downloads

Lesmateriaal

Lesprogramma groep 7

Kunstdiscipline: Cultureel Erfgoed
Uitvoerende instanties: Nationaal Sleepvaartmuseum, Museumschip De Hudson, Museumschip De Furie
Programma: Operatie Storm: Maassluis en de sleepvaart

Programmabeschrijving

Haven Maassluis

Maassluis is altijd afhankelijk geweest van water en heeft altijd geleefd met het water: toen er nog weinig wegen bestonden kon de stad al gebruik maken van het waterwegennetwerk (trekvaart), de diverse sluizen betekende een bepaalde macht over het achterland (Delfland), de visserij was een belangrijke inkomstenbron, schepen die met handelswaren van zee kwamen, konden in Maassluis al worden gespot, en met de verzanding van de Maas kreeg de stad een belangrijke rol in de sleepvaart.  

In dit lesprogramma maken leerlingen kennis met de betekenis dat het water al eeuwen voor Maassluis heeft, met uiteindelijk de nadruk op de belangrijke rol die de stad in de wereld van de sleepvaart speelde. Dan stappen ze terug in de tijd... aan de hand van een (fictief) krantenartikel wordt hun hulp ingeroepen bij een reddingsoperatie van een schip, dat net voor de Tweede Wereldoorlog voor de kust van Zuid-Holland in nood raakte. Zowel in het museum als op één van de museumschepen ontdekken ze stap voor stap een code waarmee ze de juiste noodsignalen kunnen uitzenden, en daarmee uiteindelijk het schip kunnen redden. Terug op school verwerken ze hun ontdekkingen in een creatieve opdracht.

Praktische informatie

Locatie: Nationaal Sleepvaartmuseum, Museumschip De Hudson, Museumschip De Furie
Lesmateriaal: Lesbrief, video(externe link)
Gastlessen: Bezoek aan het Sleepvaartmuseum en aan één van de museumschepen

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Downloads

Document download informatie:

Lesprogramma groep 8

Kunstdiscipline: Cultureel Erfgoed
Uitvoerende instanties: De Groote Kerk(externe link)
Programma: Ontsnapping van Schanseiland; Het mysterie van de Groote Kerk van Maassluis

Programmabeschrijving

In dit lesprogramma maken leerlingen kennis met de spannende en bewogen geschiedenis van het Schanseiland en van de Groote Kerk in het oude centrum van Maassluis. Schanseiland ontstond als verdedigingswerk tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog. In de 17de eeuw werd op deze plek de imposante Groote Kerk met ‘vissersgeld’ (opbrengsten uit de haringvangst) gebouwd.

In en om de kerk zijn veel sporen te vinden, die vertellen over deze bijzondere en spannende geschiedenis: handwerklieden lieten hun naam als grafitti achter, er zijn ontelbare grafstenen, een enorm 300-jaar oud orgel, een bijzondere preekstoel, gedenkborden en meer. Er schijnen zelfs ondergrondse tunnels verstopt te zijn waarmee je in barre tijden stiekem van het eiland kon ontsnappen.

Leerlingen maken in de eerste les kennis met deze bijzondere plek, maar ook met de 17de-eeuws Steijn, die hun hulp vraagt bij het oplossen van een mysterie. In de tweede les bezoeken zij de Kerk aan de hand van een spannend speurspel en gaan op zoek naar de oplossing van het mysterie van Steijn. Terug op school verwerken ze in les 3 hun ervaringen in een creatieve opdracht.

Praktische informatie

Locatie: Schanseiland/ Groote Kerk
Lesmateriaal: Lerarenhandleiding bij het erfgoedproject voor groep 8
Gastlessen: Bezoek aan de Groote Kerk

Filmpjes programma

 

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

TWEEDE HELFT SCHOOLJAAR 2022-2023

Lesprogramma groep 1 en 2

Kunstdiscipline: Muziek
Uitvoerende instantie: Muziek@Maassluis(externe link)
Programma: Beestenboel

Programmabeschrijving

Een serie lessen die gaat over beesten in de muziek: Het lopen van de slak, het springen van de haas. De enge draak, het zachte pluisje en het aquarium. Muziek beluisteren, spelen op instrumenten en bewegen op de muziek. Veel aspecten van de muziek komen aan bod in relatie tot dieren: Luisteren naar muziek, bewegen op muziek, spelen op instrumenten, vorm in de muziek, zingen, body language.   

Aan het einde van de lessencyclus kunnen kinderen:

1. de in het project aangeboden liedjes zingen
2. de liedjes instrumentaal begeleiden m.b.v. het meegebrachte instrumentarium
3. adequaat bewegen op de beluisterde muziek
4. in groepjes m.b.v. instrumenten en body language de sfeer neerzetten van het betreffende dier dat ook muzikaal moet worden uitgebeeld
5. muzikale tegenstellingen onderscheiden in relatie tot het dierenthema: zacht/hard, snel/langzaam enz.

Praktische informatie:

Locatie: Speellokaal.
Lesmateriaal: Lesmateriaal wordt verzorgd door Muziek@Maassluis tijdens de lessen.
Gastlessen: Ja.
Duur: 3 wekelijkse lessen van 35 minuten.
Periode: 2e helft van het schooljaar.
Overige: De lessen worden in een kring aangeboden. De kinderen kunnen dan goed luisteren naar elkaar en zien wat eenieder doet. Ook is er ruimte om te bewegen op muziek.

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Lesprogramma groep 3

Kunstdiscipline: Theater
Uitvoerende instantie: Theater Koningshof(externe link)
Naam voorstelling: Behoorlijk Boos
Naam gezelschap: Oortwolk

Programmabeschrijving

Eekhoorn was jarig, maar Spitsmuis kon niet komen om allerlei verzonnen redenen. Nu denkt Spitsmuis dat Eekhoorn daar hartstikke boos over is, maar dat is helemaal niet zo. Dat vindt Spitsmuis niet leuk en gaat er daarom alles aan doen om Eekhoorn tóch boos te krijgen. Ondertussen wordt Spitsmuis zelf steeds kwader…

Behoorlijk Boos is een vrolijke, innemende voorstelling over boos zijn, waarin de taal van Toon Tellegen werkelijk tot leven komt. Naar het boek van Toon Tellegen ‘Is er dan niemand boos?’.

Praktische informatie

Locatie: Theater Koningshof.
Lesmateriaal: Dit wordt bij definitieve bevestiging gemaild.
Gastles: Op aanvraag. Het publiek wordt een kwartier voor aanvang van de voorstelling in het theater verwacht voor een korte introductie.
Duur: ca. 50 minuten.
Periode:

 • Voorstelling 1: maandag 13 februari 2023 om 09.30 uur (start voorstelling), 09.15 uur (start introductie).
 • Voorstelling 2: maandag 13 februari 2023 om 10.45 uur (start voorstelling), 10.30 uur (start introductie).

Jullie ontvangen nader bericht over het tijdstip waarop we jullie verwachten.   

Overige: De school is verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen naar en van het theater.

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Lesprogramma groep 4

Kunstdiscipline: Muziek
Uitvoerende instantie: Muziek@Maassluis(externe link)
Programma: Muziek in de klas

Programmabeschrijving

'Muziek in de Klas – groep 4' is door vier ervaren AMV-docenten ontwikkeld voor groep 4 van het basisonderwijs. 

Op speelse wijze worden de domeinen zingen, luisteren, muziek spelen, muziek vastleggen en bewegen op muziek in vorm, klank en betekenis aan de hand van de muzikale parameters hoog/laag, langzaam/snel, hard/zacht in 18 wekelijkse lessen van elk 30 minuten gepresenteerd.

Na de start met grafische partituur in de eerste lessen kunnen de kinderen uiteindelijk in les 18 het normale muziekschrift lezen en spelen op Orff–instrumenten.

Praktische informatie

Locatie: Lokaal.
Lesmateriaal: Lesboek.
Gastlessen: Ja.
Duur: 18 wekelijkse lessen van 30 minuten.
Periode: 2e helft van het schooljaar.
Overige: n.v.t.

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Lesprogramma groep 5

Kunstdiscipline: Beeldend
Uitvoerende instantie: Museum Maassluis(externe link)
Programma: Museum Maassluis, een kijkje achter de schermen van het museum

Programmabeschrijving

Groep 5 maakt in dit project kennis met de vele aspecten van Museum Maassluis:

 • de leerlingen bespreken wat kunst is en wat kunstenaars doen
 • de leerlingen leren waarom en hoe het museum kunstwerken bewaart
 • de leerlingen bekijken en bespreken de specifieke verzamelingen van het museum (depotbezoek)
 • de leerlingen bekijken de tentoonstellingen in het museum
 • de leerlingen worden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan in de stijl van de tentoonstelling in het museum
 • de leerlingen maken een eigen tentoonstelling aan de hand van objecten in een schatkist

Museum Maassluis

Belangrijke taken van het museum zijn het bewaren en tentoonstellen van objecten. Museum Maassluis verzamelt, bewaart en stelt objecten tentoon die te maken hebben met de geschiedenis van Maassluis. Ook bezit het museum mooie tekeningen en schilderijen, onder andere van Nederlandse kunstenaars die rond 1900 geboren zijn. Het museum maakt tentoonstellingen van deze twee eigen collecties en maakt tevens wisselende tentoonstellingen van bijvoorbeeld lokale kunstenaars over historische onderwerpen van Maassluis of andere zaken.

Het museumbezoek

Het museumbezoek bestaat uit een receptief en een actief gedeelte, dat wil zeggen: er valt iets te luisteren en er valt iets te doen. De leerlingen gaan tijdens het museumbezoek de historische opstelling over de geschiedenis van Maassluis bezoeken.

Wat is een verzameling? Wat verzamelt het museum over Maassluis? Hoe komt het museum aan zijn verzamelingen en hoe worden deze bewaard?  Wat kunnen we leren van deze verzamelingen?

Verder is er ook altijd iets te zien uit de kunstverzameling van het museum. Als we daar een bezoek aan brengen komen vragen aan de orde als: waarom worden juist die kunstwerken verzameld? Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten? Hoe is de tentoonstelling ingericht?  Maar ook: hoe heeft de kunstenaar dit gemaakt? Wat is er allemaal te zien op het kunstwerk? De route in het museum gaat in samenspraak met de leerlingen. Naast het kijken naar de tentoonstellingen en het praten over de collectie van het museum kunnen de leerlingen zelf aan de slag met doe-activiteiten.

Praktische informatie

Locatie: Museum Maassluis.
Lesmateriaal: Ja, uitwerking van het project in overleg.
Gastlessen: Nee, ondersteunend aan het museumbezoek zal er een lesbrief komen met informatie en een optionele (verwerkings)opdracht.
Duur: Ongeveer 1,5 à 2 uur.
Periode: Voorjaar/zomer 2023.
Overige: Educator Caroline Schillemans is doorgaans van maandag tot en met donderdag in het museum en te bereiken voor vragen. U kunt ook mailen naar educatie@museummaassluis.nl.

Filmpje programma

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Lesprogramma groep 6

Kunstdiscipline: Literatuur
Uitvoerende instantie: de Bibliotheek de Plataan, locatie Maassluis(externe link)
Programma: Schrijver in de klas en de Biebboys

Wat krijg je?

Afbeelding BiebBoys

In de video’s van de BiebBoys komen zij met toffe uitdagingen rondom leesbevordering. De BiebBoys gaan aan de slag met boekintroductie, boekensmaak en werkvormen voor leesbevordering. Op deze manier komen de leerlingen met allerlei soorten boeken in aanraking.

Als kers op de taart komt er een schrijver in de klas om over haar/zijn boeken te vertellen en over leesplezier in het algemeen.

Wat kun je ermee?

 • Lekker veel boeken laten lezen.
 • Een boek voorlezen uit de collectie.
 • Boekpromotie door leerlingen. Zij vertellen iets over een boek dat zij/hij heel leuk, bijzonder of mooi vindt (één van de uitdagingen).
 • Top 3 van de leukste boeken maken.
 • Kinderen wijzen op het gratis lidmaatschap van de Bibliotheek: een schatkamer vol leuke boeken

Wat levert het op?

Enthousiaste leerlingen en leesplezier. Leerlingen weten beter welke soort boek bij hen past.

Praktische informatie

Periode: Februari 2022-juni 2023.
2 video’s van de BiebBoys en daarna aan de slag met de klas, het bezoek van de schrijver, iedere les 1 uur per week. Afsluitende video waarin de schrijver vragen beantwoordt: 5-10 minuten. De collectie is 4 weken in de klas zodat er lekker veel kan worden gelezen.

Overige: Twee video’s van de BiebBoys en daarna aan de slag met de klas, het bezoek van de schrijver. Iedere les is één uur per week. De collectie is 4 weken in de klas, zodat er lekker veel kan worden gelezen.

Filmpje programma

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Lesprogramma groep 7

Kunstdiscipline: Theater
Uitvoerende instantie: Theater Koningshof(externe link)
Programma: Anne, 12 jaar, wordt een groot succes
Naam gezelschap: Wildpark

Programmabeschrijving

Anne wil een doorslaand succes worden. Maar hoe kun je knapper, ouder, stoerder en slimmer overkomen dan je bent? Hoe kun je erbij horen? Indruk maken? Welke houding moet je aannemen? En is dat dan liegen? Of moet je juist jezelf zijn? En wat is jezelf zijn eigenlijk? Doen wij niet allemaal ook maar wat?

Als Alice in Wonderland neemt Anne je in deze vermakelijke en interactieve voorstelling vol spelplezier en fantasie mee in een experiment naar alle diversiteit die ze in zich heeft en zet alle mogelijke Annes op een rij. Ook de lelijke. In de hoop dat ze de Anne vindt die het publiek fantastisch vindt. Of degene die ze eigenlijk is.

Praktische informatie

Locatie: Theater Koningshof.
Lesmateriaal: Dit wordt bij definitieve bevestiging gemaild.
Gastles: Op aanvraag. Het publiek wordt een kwartier voor aanvang van de voorstelling in het theater verwacht voor een korte introductie.
Duur: Ca. 55 minuten.
Periode:

 • Voorstelling 1: dinsdag 7 februari 2023 om 09.00 uur (start voorstelling), 08.45 uur (start introductie).
 • Voorstelling 2: dinsdag 7 februari 2023 om 11.00 uur (start voorstelling), 10.45 uur (start introductie).

Jullie ontvangen nader bericht over het tijdstip waarop we jullie verwachten. 

Overige: De school is verantwoordelijk voor het vervoer van de kinderen naar en van het theater.

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen

Lesprogramma groep 8

Kunstdiscipline: Beeldend/media
Uitvoerende instantie: Kunstgebouw(externe link)
Programma: Fotoliegen

Programmabeschrijving

*

We leven in een visuele wereld. We worden overspoeld door beelden. En iedereen is fotograaf. Maar hoe moeten leerlingen naar al die foto’s kijken? Hoe zit het eigenlijk met al die bewerkte foto’s op sociale media? En wat vertellen foto’s in de krant? Zijn ze waar? Of liegen ze erop los? Dat onderzoeken leerlingen tijdens het project Fotoliegen door zelf te ervaren hoeveel keuzes je maakt bij het fotograferen. Hoe iedere foto eigenlijk altijd een beetje ‘liegt’. De leerlingen leren hoe je met een foto de werkelijkheid een draai kunt geven.

Zowel in de gastles als in de twee lessen die de leerkracht geeft, gaan de leerlingen zelf fotograferen met meegeleverde minitablets. Ze leren hoe je door keuzes te maken, in bijvoorbeeld standpunt of uitsnede, elke foto beïnvloedt. Ze leren ook een foto te bewerken: het toppunt van fotoliegen.

Praktische informatie

Locatie: Klaslokaal.
Lesmateriaal: Lerarenhandleiding Fotoliegen.
Gastlessen: Ja, de gastles is de start van het project.
Duur: Het totale project kan in twee tot drie weken worden uitgevoerd.
Periode: Tweede helft van het schooljaar.
Overige: Het lesmateriaal wordt drie weken voor de start van het project toegezonden aan de school. Het lesmateriaal wordt eigendom van de school en hoeft niet retour naar Kunstgebouw. Het projectmateriaal wordt op school gebracht en weer opgehaald.

Aanmelden

Aanmeldformulier leerlingengegevens voor basisscholen