Wat is het?

  • U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond, bijvoorbeeld omdat u een terras, steiger, reclamebord of container plaatst.
  • U betaalt ook precariobelasting als u artikelen voor de verkoop op straat wilt uitstallen.

Hoe werkt het?

In de volgende gevallen betaalt u precariobelasting:

  • U wilt reclameborden plaatsen of ophangen.
  • U wilt een verkoopkraam plaatsen.
  • U wilt een bouwkeet en/of een steiger plaatsen.
  • U hebt een balkon boven de openbare grond.

Het voorwerp dat u plaatst, bevindt zich in, op of boven gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk is. Gaat het om een stuk grond dat wel van de gemeente is, maar dat niet voor iedereen toegankelijk is, dan hoeft u geen precariobelasting te betalen.

Wat moet ik doen?

  • Het is raadzaam bij de gemeente te informeren of u precariobelasting verschuldigd bent. Hiermee voorkomt u dat u in een later stadium alsnog een aanslag ontvangt, eventueel verhoogd met door de gemeente misgelopen rente.
  • De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.
  • Tegen de aanslag precariobelasting kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken.
  • Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor gelden dezelfde eisen als bij een bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Kosten

Voor 2023 gelden verschillende tarieven.

Deze tarieven vindt u in bijlage 1. van de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting Maassluis 2023(externe link).

Hoe lang duurt het?

Om voor precario in aanmerking te komen moet het voorwerp dat u plaatst dan wel in, op of boven gemeentegrond bestemd voor de openbare dienst zijn. Hiermee worden bijvoorbeeld openbare wegen of waterwegen en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn bedoeld. Dit is niet het geval als het gaat om een stuk grond dat wel van de gemeente is maar dat niet voor iedereen toegankelijk is.

Contact

Belastingen

telefoon: 010-5931999

e-mail: belastingen@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?