Wilt u een kapotte lantarenpaal of andere storing van de openbare verlichting melden?

Wat is het?

Is er een lantaarnpaal stuk of heeft u een opmerking over de openbare verlichting in Maassluis? Dan kunt u een Melding openbare verlichting doen. Unsal Infratechniek is de beheerder van de openbare verlichting in Maassluis. Bij ondergrondse storingen schakelen zij netbeheerder Stedin in.

Bij storingen aan de openbare verlichting kan het gaan om bovengrondse of ondergrondse storingen: lamp kapot (bovengronds) of kabelbreuk (ondergronds). Bovengrondse storingen lost de aannemer van de gemeente op (Unsal Infratechniek). Bij ondergrondse storingen is hulp nodig van kabelexploitant Stedin.

Wat moet ik doen?

Hoe wordt de klacht opgelost?

U kunt uw melding doorgeven via de website Melding openbare verlichting (Moon). Via deze website kunt u op een kaart zien voor welke lantaarnpalen er een storing is gemeld, wat er aan de hand is en wat Unsal Infratechniek of Stedin doen om het probleem te verhelpen.

Unsal Infratechniek onderneemt binnen 3 dagen actie op de storing. Voor bepaalde locaties, zoals doorgaande wegen en de historische binnenstad, geldt een responsetijd van 2 werkdagen. In bijzondere omstandigheden, als een storing als 'spoedeisend' wordt aangemerkt of waar de veiligheid in het geding is, staat Unsal Infratechniek binnen 1 tot 2 uur op de stoep.

Afhandeling

Het is voor Unsal Infratechniek niet altijd mogelijk het probleem direct op te lossen. De afhandelingstijd van de storing wordt wel zoveel mogelijk beperkt. Unsal Infratechniek houdt bijvoorbeeld van de verschillende soorten armaturen exemplaren op voorraad. Of er kunnen tijdelijke maatregelen genomen worden. Bij langdurige storingen kunnen bijvoorbeeld noodarmaturen worden geplaatst.

Ondergrondse storing

Mocht het gaan om een ondergrondse storing, dan meldt Unsal Infratechniek dat aan Stedin. Stedin handelt vervolgens de storing af. Ondergrondse storingen zijn vaak grootschaliger en ingrijpender. Ze worden veroorzaakt door graafschade, waterschade of schade door verzakkingen. Een ondergrondse storing heeft vaak een langere afhandelingstijd.

Heeft u gevonden wat u zocht?