Wat is het?

De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van percelen grond, gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren en in beperkte gevallen bestaat een mogelijkheid om een onroerend goed te pachten of erfpacht te verkrijgen.

Wat moet ik meenemen?

In uw verzoek geeft u aan :

  1. Voor welk (deel van het) onroerend goed u uw verzoek ziet.
  2. Hoe u het onroerend goed wenst te verkrijgen (koop, huur, pacht of erfpacht).
  3. Hoe u het onroerend goed wenst te gebruiken. 

Snippergroen

Als inwoner van de gemeente Maassluis kunt u een aanvraag indienen voor kopen of huren van snippergroen. Ten aanzien van groenstroken en restgronden die als snippergroen zijn aan te merken, is specifiek beleid opgesteld. Voor het vragen van toestemming daartoe kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Jennifer Soerdien, jurist grondzaken, via telefoonnummer 14 010 of j.w.soerdien@maassluis.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?