Samenvatting

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

Voorwaarden

U kunt een melding doen voor:

  • luchtvervuiling
  • vervuiling van de bodem
  • stank- of geluidsoverlast

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezichthouders

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

  • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
  • geven informatie
  • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
  • mogen documenten bekijken en kopieën maken
  • monsters nemen en spullen onderzoeken
  • voertuigen stoppen en onderzoeken
  • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Gang van zaken

U meldt milieuvervuiling bij de gemeente.

Tips

Heeft u klachten over een bedrijf?
In dat geval kunt u dag en nacht terecht bij de meldkamer  (010-4733333) van de DCMR MIlieudienst Rijnmond. De klachten moeten dan gaan over bijvoorbeeld (vliegtuig)lawaai-, stank- of stofoverlast, mogelijke bodemverontreiniging of ander overlast van bedrijven.

Heeft u gevonden wat u zocht?