Samenvatting

Voor een standplaats op de markt moet u marktgeld betalen.

Het marktgeld wordt geheven van de aanvrager van een standplaats dan wel van degene aan wie een standplaats ter beschikking is gesteld.

Kosten

Tarieven 2021

Het recht bedraagt voor elke vierkante meter ter beschikking gestelde oppervlakte van de standplaats:

a. per dag of gedeelte daarvan € 0,65 met een minimum van € 9,75;
b. per kwartaal € 7,50.

Lokale regels

Heeft u gevonden wat u zocht?