Wat is het?

Voelt u zich onbegrepen of heeft u het idee dat u door één van onze ambtenaren niet correct bent behandeld. De gemeente Maassluis doet er alles aan om u steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar realiseert zich dat daarbij wel eens wat mis kan gaan.

Als u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Maassluis haar werk heeft gedaan, kunt u een klacht indienen. Bijv. als u vindt dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd, te lang moet wachten op antwoord of onbeleefd te woord bent gestaan. Dat kan betrekking hebben op een bepaalde ambtenaar of afdeling, maar ook op (een lid van) het college van burgemeester en wethouders.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of reageert de gemeente niet, dan kunt u een beroep doen op de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Burgers met een klacht moeten eerst gebruikmaken van de klachtenregeling bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Als u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Maassluis haar werk heeft gedaan, kunt u een klacht indienen. Bijv. als u vindt dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd, te lang moet wachten op antwoord of onbeleefd te woord bent gestaan. Dat kan betrekking hebben op een bepaalde ambtenaar of afdeling, maar ook op (een lid van) het college van burgemeester en wethouders.

De klacht moet een gedraging, (nalaten van een) handeling of bejegening betreffen.U kunt niet klagen over losliggende stoeptegels, een omgevallen boom of gebrekkig onderhoud aan plantsoenen.

Het beste is om uw probleem eerst te bespreken met de desbetreffende ambtenaar of diens leidinggevende, dan wel met het college(lid). Vaak kan een telefoontje of persoonlijk gesprek het probleem al oplossen. Lukt dit niet, dan dient u zich schriftelijk te wenden tot het college van burgemeester en wethouders. Dit kan met een online klachtenformulier.

Klacht indienen

DigiD linkKlacht indienen (DigiD)

eHerkenning linkKlacht indienen (eHerkenning)

De ontvangst van uw klacht wordt schriftelijk bevestigd, de klachtbehandelaar stelt een onderzoek in waarbij u de gelegenheid krijgt om uw klacht mondeling toe te lichten.

Binnen zes weken, soms iets langer, krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of reageert de gemeente niet, dan kunt u een beroep doen op de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Burgers met een klacht moeten eerst gebruikmaken van de klachtenregeling bij de gemeente.

Wat de Nationale ombudsman wel en niet mag doen, ligt vast in de wet (Wet Nationale ombudsman en Algemene wet bestuursrecht). Hij doet onderzoek naar aanleiding van klachten van burgers en kan ook een onderzoek starten op eigen initiatief. De Nationale ombudsman zal eerst proberen om uw klacht in goed overleg tot een oplossing te brengen in de vorm van bemiddelen. Is dit niet mogelijk, dan zal hij een oordeel vellen en eventueel aanbevelingen doen. De Nationale ombudsman is volstrekt onafhankelijk en heeft uitgebreide onderzoeksbevoegdheden, zoals ter plaatse een onderzoek instellen, het vragen van inlichtingen en het vragen om een toelichting op standpunten.

Contactgegevens Nationale ombudsman:

De heer R. van Zutphen

Postbus 93122, 2509 AC Den Haag

telefoon: 070-3563563

gratis informatienummer: 0800-3355555

www.nationaleombudsman.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?