Kézdivásárhely (Roemenië)

Dit is een oud bericht.

De gemeente Kezdivásárhely (ca. 1.725 km van Maassluis) telt zo’n 18.500 inwoners, waarvan ruim 91% een Hongaarse afkomst heeft. Dit gedeelte hoorde in de vorige eeuw bij het grote Hongaarse rijk, maar is na de eerste wereldoorlog ingedeeld bij Roemenië, Târgu Secuiesc is de Roemeense naam.  De Hongaarse taal en cultuur is nog duidelijk merkbaar.

Het vriendschapsverdrag tussen Kezdivásárhely en Maassluis werd in 2001 getekend. De contacten tussen Kezdivásárhely en Maassluis ontstonden uit de al bestaande stedenband tussen Hatvan en Maassluis. In 1999 bezochten de burgemeester van Kezdivásárhely en de voorzitter van het Rode Kruis samen Maassluis. In datzelfde jaar werd de stichting Regiosteunpunt Kezdivásárhely opgericht met als doel het verlenen van humanitaire hulp, het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van contacten tussen scholen, bedrijven en overheden.  Sinds 2016 is de naam van de Stichting aangepast in: STICHTING MAASSLUIS PARTNERSTAD KÉZDIVÁSÁRHELY en wil de stichting ook meer culturele projecten stimuleren.

Stichting Maassluis Partnerstad Kézdivásárhely
Mw. Henny van Duijn-Visscher  |  voorzitter
Tel. (010) 591 26 00
jphgduyn@kabelfoon.nl
ww.maassluiskezdi.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?