Een deel van de kade aan de Haven is aan vervanging toe. De gemeente werkt aan het herstel van de kademuur. Het gaat om ca. 60 meter kademuur vanaf de Wateringse Sluis tot aan de Zure Visschsteeg. Het uiterlijk van de kademuur blijft gelijk en het gebied er omheen krijgt een historische uitstraling, zoals de oude binnenstad heeft. 

De kademuur langs de Haven is gebouwd in het jaar 1935 gelijktijdig met de bouw (uitbreiding) van de Wateringse Sluis. De kademuur heeft zijn 'theoretische' levensduur overschreden en is daarom de afgelopen jaren nauwlettend in de gaten gehouden en onderzocht.

In 2017 is onderzoek gedaan naar de constructieve veiligheid van kademuur 'Haven vak M1'. Uit dit onderzoek is gebleken dat de stabiliteit en het paaldraagvermogen van de kadeconstructie niet meer voldoet. Er is geen sprake van instortingsgevaar. De gemeente wil voorkomen dat het zover komt door tijdig de kademuur te herstellen.

Besluitvorming

  • Het college van B en W heeft op 2 juli 2019 besloten om de kademuur niet volledig te vervangen maar de kademuur op een duurzame manier te herstellen. De oude fundering blijft aanwezig maar voor de stabiliteit en het draagvermogen wordt een nieuwe fundering gemaakt. 
  • Het college van B en W heeft op 2 februari 2021 het Voorlopig Ontwerp van de kademuur en het plan voor de openbare ruimte vastgesteld.
  • Het college van B en W heeft in december 2021 besloten een bouwteam te vormen met een deskundige aannemer om gezamenlijk het ontwerp te verbeteren en het huidige ontwerp te vergelijken met een alternatief ontwerp. Dit besluit is genomen om risico's bij het uitvoeren van het ontwerp te voorkomen. Op deze manier weet het college zeker dat de beste oplossing voor het vervangen van de kademuur wordt gevonden. 

Herstel kademuur

Met de huidige oplossing wordt de kademuur niet volledig vervangen, want alleen de houten funderingspalen zijn in slechte staat. De oude houten funderingspalen zijn aangetast door bacteriën en schimmels en hebben niet meer voldoende draagvermogen om de kademuur en de belastingen in de toekomst te kunnen dragen.

Het herstel daarvan wordt op zo’n manier uitgevoerd dat de uitstraling en daarmee het historisch karakter van de kademuur behouden blijft. Er worden nieuwe funderingspalen aangebracht die de functie van de houten funderingspalen volledig overnemen. De gemeente gebruikt hiervoor een trillingvrije methode om overlast te beperken. Na herstel is de kademuur voor de komende 100 jaar weer op orde.

Voor het herstel worden door de betonnen wand en vloer van de kademuur gaten geboord precies tussen de vrije ruimte van de oude houten palenrijen in. Bekijk een impressie van werkzaamheden:

Voordat het plan definitief wordt gemaakt, maakt het college met de kennis van nu nog eens een afweging tussen dit plan en volledige vervanging van de kademuur.

Plan openbare ruimte

Als het werk aan de kademuur klaar is, wordt op deze locatie aan de Haven de bestrating vervangen. Ook worden kleine aanpassingen gedaan aan de inrichting van deze openbare ruimte. De beleving rondom de Wateringse Sluis krijgt in dit plan extra aandacht. Nieuw is een verhoogde zitgelegenheid op de Wateringse Sluis met prachtig zicht op de havenkom en de Groote Kerk. Met de manier van bestraten en inrichten wordt aangesloten bij de inrichting van de Hoogstraat, Zuiddijk en historische binnenstad. Op deze manier wordt meer recht gedaan aan deze historische plek in Maassluis. Op de kade blijft ook ruimte voor parkeren. Door het maken van de zitgelegenheid komen er binnen het plan in totaal twee parkeerplaatsen te vervallen. 

Bekijk het Voorlopig Ontwerp.

Parkeren

De gemeente heeft in januari 2021 een parkeeronderzoek uitgevoerd op deze plek aan de haven. Uit de resultaten bleek dat tenminste 20% van de parkeerplaatsen tijdens het onderzoek niet werd gebruikt. Daarom is er binnen het gemeentelijk parkeerbeleid ruimte om op deze plek langs de Haven twee parkeerplaatsen op te heffen en te verruilen voor de zitgelegenheid.

Historie

Doel van het inrichtingsplan is om de openbare ruimte zo op te knappen, dat het historische karakter van de binnenstad ook rond de Wateringse Sluis te beleven is. De Wateringse Sluis is een historische plek, verbonden aan de ontstaansgeschiedenis van Maassluis. Voor de ontwatering van Delfland werden in 1334 op de locatie van de Wateringse en Monstersche 'luchten' aangelegd. In de 17e eeuw werden beiden 'luchten' vervangen door sluizen. De Monstersche Sluis aan de Noordvliet maakt qua beleving onderdeel uit van de historische binnenstad. Met de aanpassingen van de openbare ruimte krijgt ook de Wateringse Sluis een grotere historische uitstraling.

Planning

  • Het project is in voorbereiding.
  • Aanbesteden bouwteam - 1e kwartaal 2022
  • Maken van een afweging tussen het huidig ontwerp en mogelijke alternatieven - 2e kwartaal 2022
  • Afronding definitief ontwerp en uitnodiging informatiebijeenkomst - 3e kwartaal 2022.
  • De werkzaamheden starten naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023.
  • Als de werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2023 starten, zijn deze naar verwachting in het 3e kwartaal van 2023 afgerond.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Jeremy van den Bergh, 010-5931842, jeremyb@maassluis.nl.