Samenvatting

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • u hebt langdurig een laag inkomen. De gemeente bepaalt wat ‘langdurig laag’ is.
  • uw vermogen is niet hoger dan de geldende bijstandsnorm.
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

Gang van zaken

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

Meenemen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • de daarin gevraagde documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?