Wat is het?

Komt u uit een land buiten de Europese Unie en wilt u voor langere tijd in Nederland wonen? U moet dan een inburgeringstraject doen. U krijgt hierover een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U leert over Nederland. U leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen. Ook leert u hoe u aan werk kunt komen. Aan het eind doet u examen. Meer informatie is te vonden op Inburgeren.nl(externe link).

Waarom inburgering?

Het is belangrijk dat inburgeraars zo snel mogelijk kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat is goed voor de inburgeraar zelf maar ook goed voor de stad. Zo kunnen de inburgeraars waardevolle stadgenoten worden die een steentje bijdragen aan de samenleving. De gemeente Maassluis wil dat zij zich welkom en snel thuis voelen. Door de nieuwe wet Inburgering is de gemeente sinds 2022 verantwoordelijk voor inburgering.

Verschillende groepen inburgeraars

In Maassluis kunnen inburgeraars terecht bij Stroomopwaarts. Er zijn verschillende groepen inburgeraars. Per groep gelden verschillende regels. U vindt die op de website van Stroomopwaarts(externe link).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Stroomopwaarts: Inburgering(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?