Hulp bij het huishouden

Wat is het?

Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

VraagRaak kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

VraagRaak zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een hulp in het huishouden.

Hoe werkt het?

Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
 • Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
 • Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met:
  • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt
  • een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u de hulp zelf inhuurt
 • De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt.

Wat moet ik doen?

 • U gaat naar VraagRaak.
 • U voert een gesprek over uw situatie.
 • U geeft aan wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij nodig hebt.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Extra informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?