Samenvatting

Vraagraak kan u helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

Vraagraak zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor een hulp in het huishouden.

Voorwaarden

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

  • hulp in het huishouden
  • een geldbedrag, zodat u de hulp zelf kunt inhuren

Soms vraagt de gemeente u een deel van de hulp zelf te betalen. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt.

Gang van zaken

  • U gaat naar VraagRaak.
  • U voert een gesprek over uw situatie.
  • U geeft aan wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij nodig hebt.

Achtergrond

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.

Tips

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?