Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) heeft alle processen-verbaal van de 16 stembureaus van Maassluis gecontroleerd en opdracht geven tot een of meerdere hertellingen. Deze hertellingen vinden plaats in het stadhuis onder toezicht van het GSB. De zitting van het GSB en de hertellingen zijn openbaar. 

Het GSB komt vanavond om 21.00 uur in een openbare zitting in het stadhuis samen om de definitieve uitslag van beide verkiezingen vast te stellen.