De Hongaarse gemeente Hatvan (ca. 1.200 km van Maassluis) telt zo’n 20.200 inwoners en heeft een overwegend agrarisch karakter. De stad ligt ongeveer 50 km oostelijk van Boedapest en in de nabijheid van de uitlopers van het Tatragebergte. De stad ligt tevens aan een belangrijk knooppunt van wegen en spoorlijnen en aan de oever van de rivier Zagyva.

Het vriendschapsverdrag met Hatvan is op 30 juni 1992 afgesloten. Voor de uitvoering dit vriendschapsverdrag is de STICHTING STEDENBAND HATVAN-MAASSLUIS opgericht. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat de contacten tussen Hatvan en Maassluis in de afgelopen jaren zeer intensief zijn geworden. Op terreinen zoals cultuur, sport, educatie en bedrijvencontacten hebben al veel activiteiten plaatsgevonden. Ook vindt er regelmatig een uitwisseling plaats tussen inwoners van de beide steden met in de laatste jaren de nadruk op jongeren.

Stichting Stedenband Hatvan-Maassluis
info@hatvanmaassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?