Wat is het?

Bij gladheid in de winter zorgt de gemeente voor goede en veilige wegen. Zodra gladheid ontstaat of dreigt te ontstaan, wordt gestrooid. De gebiedsontsluitingswegen en busroutes hebben voorrang bij het strooien.

Kaart strooiroutes

Hoe werkt het?

Stadsbedrijf staat van november tot en met half april klaar om in de gemeente Maassluis gladheid van de wegen te voorkomen. Om de hoofdwegen in Maassluis goed begaanbaar te houden bij vorst aan de grond en andere winterse omstandigheden heeft de gemeente een strooiplan.

Door op verschillende plekken in Maassluis de temperaturen van het wegdek te meten, kan Stadsbedrijf de gladheid heel gericht bestrijden. Zodra het ergens glad dreigt te worden, wordt er preventief gestrooid.

Strooien vindt plaats op verschillende momenten op de dag. In de nacht worden hoofdroutes gestrooid. In de avond tussen 17.00 en 23.00 uur strooien medewerkers van Stadsbedrijf preventief waar nodig. In de vroege ochtend vanaf 4.30 uur zijn wegen en fietspaden aan de beurt die gebruikt worden om wijken uit te rijden. Op deze manier probeert Stadsbedrijf  te zorgen dat inwoners zo min mogelijk last van de gladheid (en het strooien) hebben.

Als de gladheid aanhoudt, rijdt Stadsbedrijf meer strooirondes. Als dat nodig is, wordt er dan ook overdag op wegen en rondom winkelcentra gestrooid.

Wilt u helpen?

Stadsbedrijf werkt hard aan het bereikbaar en veilig houden van Maassluis. Helpt u mee door uw eigen terrein sneeuwvrij te maken? Dat kan bijvoorbeeld met strooizout of door sneeuw te ruimen voor uw deur.

De gemeente verstrekt geen gratis strooizout.

Contact

Stadsbedrijf

telefoon: 14 010

e-mail: gemeente@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?