Geregistreerd partnerschap

Wat is het?

U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren.

In Maassluis kan de registratie partnerschap heel bijzonder zijn. U kunt namelijk op verschillende locaties uw partnerschap laten registreren én u kunt de ceremonie naar eigen wens vormgeven.

U kunt kiezen uit:

 • stadhuis (trouwzaal)
 • stadhuistuin
 • Groote Kerk
 • Gemeenlandshuis van Delfland (tijdelijk niet beschikbaar)
 • stalzaal of onder de hooiberg van restaurant De Ridderhof
 • Sleepvaartmuseum
 • Witte Kerkje
 • Partyschip Diane
 • De Polderij (nieuw)
 • bijzondere locatie of ander (party)schip

Kosten

De kosten kunt u vinden in de tarieventabel.

Extra informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval één van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan achttien jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer of halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u en uw partner broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

LET OP! Voor overige informatie verwijzen wij naar het product 'Trouwen' omdat er geen verschillen zijn in de procedure en voorwaarden. Waar 'trouwen' staat leest u ook 'geregistreerd partnerschap'.

Ga naar:

Trouwen

Verschil met huwelijk

Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kunnen allebei beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners. Dit is het belangrijkste verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

Contact

Publiekscentrum

telefoon: 14 010

e-mail: publiekscentrum@maassluis.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?