Gemeenteraad stemt in met begroting 2024-2027

De gemeenteraad heeft dinsdagavond ingestemd met de begroting 2024-2027. Hiermee kan het college verder met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Samen betrokken het verschil maken’.

Wethouder Sjef Evers kijkt tevreden terug op de begrotingsraad: “het ziet er voor de komende jaren goed uit. We kunnen meer geld besteden aan projecten en thema’s die belangrijk zijn voor onze inwoners en onze stad.” Maar zo benadrukt hij nogmaals “wanneer in 2026 een groot deel van de inkomsten van het Rijk wegvallen, zullen we een pas op de plaats moeten maken.”

Hoofdpunten begroting

Veel aandacht in de begroting is er voor ‘sociaal en veilig’. Er is extra aandacht voor kwetsbare inwoners. Ook wordt de aanpak van criminaliteit en ondermijning in 2024 geïntensiveerd.

Duurzaamheid is een belangrijk thema. De gemeente ondersteunt inwoners bij de verduurzaming van hun woning en bedrijf. En streven we naar een gezonde en leefbare buitenruimte met aandacht voor biodiversiteit.

Ook gaat er meer geld naar ‘wonen en bouwen’. Voldoende én betaalbare woningbouw voor iedere doelgroep en er wordt meer jaren geïnvesteerd in betere onderwijs-huisvesting.

Vragen en moties

Een groot deel van de vergadering werd in beslag genomen door de ingediende moties: 28 in totaal. Alle partijen waren het unaniem eens over de terugkeer van het jaarlijkse sportgala en verkiezing van Maassluise sporthelden. Ook over de moties over het opknappen van de fietspaden en de verbetering van de fietsveiligheid bij de rotonde Mozartlaan, waren alle raadsleden het eens.

Onderstaand ziet u in één oogopslag waar de gemeente geld aan uitgeeft en waar de inkomsten vandaan komen

Infographic begroting 2024-2027. Klik op de afbeelding om te vergroten.