Gemeentelijke Erepenning

De Erepenning wordt uitgereikt aan personen, wel of niet wonend in Maassluis, die zich in enig opzicht voor de gemeente Maassluis of haar inwoners gedurende lange tijd of naar aanleiding van een zeer bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk hebben gedragen.

Gemeentelijke Erespeld

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, wel of niet wonend in Maassluis, die zich gedurende enige tijd (tenminste 12,5 jaar) of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Jongerenmedaille

De Jongerenmedaille wordt uitgereikt aan personen, wel of niet wonend in Maassluis, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Marnix van Sint Aldegonde plaquette

De Marnix van Sint Aldegonde plaquette wordt uitgereikt aan bedrijven, organisaties en instellingen, al dan niet gevestigd binnen de gemeente, die zich in enig opzicht voor de gemeente Maassluis of haar inwoners gedurende lange tijd of naar aanleiding van een zeer bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk hebben gedragen.

Bokaal der Gemeente

De Bokaal der Gemeente wordt uitgereikt aan bedrijven, organisaties en instellingen, wel of niet gevestigd in Maassluis, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Iemand voordragen?

Wilt u meer weten over (het voordragen voor) een gemeentelijke onderscheiding, neem dan contact op met team Representatie via gemeente@maassluis.nl.