Kent u een persoon of organisatie die zich inzet voor Maassluis? Dan kan de gemeente een onderscheiding uitreiken. Met de onderscheiding wil de gemeente vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld door het college. Er zijn drie onderscheidingen waarvoor u een persoon of organisatie kunt voordragen.

Gemeentelijke Erepenning

De Erepenning wordt uitgereikt aan personen, wel of niet wonend in Maassluis, die zich in enig opzicht voor de gemeente Maassluis of haar inwoners gedurende lange tijd of naar aanleiding van een zeer bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk hebben gedragen.

Jongerenmedaille

De Jongerenmedaille wordt uitgereikt aan personen, wel of niet wonend in Maassluis, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Marnix van Sint Aldegonde plaquette

De Marnix van Sint Aldegonde plaquette wordt uitgereikt aan bedrijven, organisaties en instellingen, al dan niet gevestigd binnen de gemeente, die zich in enig opzicht voor de gemeente Maassluis of haar inwoners gedurende lange tijd of naar aanleiding van een zeer bijzondere gebeurtenis meer dan gewoon verdienstelijk hebben gedragen.

Iemand voordragen?

Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding? Vul dan het digitale aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier gemeentelijke onderscheiding

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een gemeentelijke onderscheiding? Neem dan contact op met team Representatie via representatie@maassluis.nl