Wat is het?

Elke gemeente moet de algemene gezondheidszorg bevorderen en infectieziekten bestrijden. Hiervoor hebben gemeenten de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD(externe link)) ingesteld. Meer informatie vindt u bij de GGD waarbij de gemeente is aangesloten.

Bij een ramp werkt de GGD samen met de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR(externe link)).

Als er een landelijke epidemie is dan coördineert en ondersteunt het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb(externe link)) de gemeente bij deze taak.

GGD Rotterdam-Rijnmond

De gemeente heeft de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en hen te beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak wordt namens de gemeente uitgevoerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Rotterdam-Rijnmond.

Daarnaast zet de GGD zich in om ziekten en andere problemen te voorkomen, geeft voorlichting en doet wetenschappelijk onderzoek.

De GGD biedt onder meer informatie over:

  • Infectieziektebestrijding
  • Medische milieukunde,
  • Technische hygiënezorg
  • Toezicht op de kinderopvang.
  • Reizigersadvies en vaccinaties
  • Preventie, testen en behandelen van soa’s

Onderzoek naar infectieziekten

Wanneer zich binnen een instelling of een groep personen meer infectieziekten dan gebruikelijk voordoen, onderzoekt de GGD of er een verband is tussen de ziektegevallen en welke maatregelen nodig zijn om verspreiding te voorkomen. Denk hierbij aan infectieziekten zoals het norovirus, tuberculose of hepatitis A.

Hygiëne

Om besmetting met infectieziekten te voorkomen bevordert de GGD een veilige en hygiënische omgeving. Hiervoor adviseert de GGD over hygiënemaatregelen en voeren ze hygiëne-inspecties uit. Denk aan inspecties van tattooshops of van schepen die de Rotterdamse haven aandoen.

Leefomgeving

Daarnaast zorgt de GGD ervoor dat burgers zo min mogelijk last van milieuverontreiniging hebben. Zo werken ze aan een aantrekkelijke leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag en waarin bewoners zich kunnen ontspannen en ontplooien.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van GGD Rotterdam-Rijnmond(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?