Samenvatting

 

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

Voorwaarden

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Gang van zaken

De procedure is afhankelijk van de aard van uw verzoek. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u uw verzoek in een email-bericht richten aan: gemeente@maassluis.nl

of in een brief richten aan:
Gemeente Maassluis
Afd. Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu
Postbus 55
3140 AB  MAASSLUIS

Meenemen

In uw verzoek geeft u aan:

  1. Op welk (deel van het) gemeentelijk perceel uw verzoek ziet.
  2. Hoe u het gemeentelijk perceel wenst te verkrijgen (in gebruik nemen, huur, of erfpacht).
  3. Voor welk doel u het perceel wenst te gebruiken. 

Heeft u gevonden wat u zocht?