Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, heeft u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei
  • voor opslag van bouwmaterialen
  • om een container op te plaatsen

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u uw verzoek in een e-mailbericht sturen naar: gemeente@maassluis.nl of in een brief naar: Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB  Maassluis.

Wat heb ik nodig?

In uw verzoek geeft u aan:

  1. Welk (deel van het) gemeentelijk perceel u wilt gebruiken.
  2. Hoe u het gemeentelijk perceel wenst te verkrijgen (in gebruik nemen, huur, of erfpacht).
  3. Voor welk doel u het perceel wenst te gebruiken. 

Heeft u gevonden wat u zocht?