Samenvatting

Wilt u muziek maken op straat of werkt u met apparatuur of (bouw)machines die geluid maken dat op straat te horen is? U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.

Kosten

Tarief: € 27,30

Voorwaarden

Als u de ontheffing krijgt, kan de gemeente u regels meegeven. Aan deze regels moet u zich houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop u geluidsoverlast mag veroorzaken.

Gang van zaken

U dient de vergunning c.q. ontheffing schriftelijk en tenminste acht weken van te voren aan te vragen. Hiervoor is een standaardaanvraagformulier beschikbaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?