Samenvatting

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

Voorwaarden

Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

 • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
 • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
 • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

 • particulieren
 • commerciële instellingen

Gang van zaken

 • Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente. Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.
 • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen. 

 • Digitaal aanvragen: U kunt digitaal een verzoek indienen met gebruik van uw DigiD. Meer informatie over DigiD

   
 • Schriftelijk aanvragen: u kunt ook een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het formulier vindt u onder het tabblad 'Documenten'. Stuur het ondertekende verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs naar: Gemeente Maassluis, Publiekscentrum, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Meenemen

 • uw geldige identiteitsbewijs

Tips

U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?