Wat is het?

In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen, zoals:

  • riolering
  • wegen
  • verlichting
  • het bouwrijp maken van grond

De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

Hoe werkt het?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van openbare voorzieningen, zoals riolering, wegen en verlichting. Ook is zij verantwoordelijk voor het bouwrijp en/of woonrijp maken van de grond. Bij het aanleggen van bijvoorbeeld een nieuwe wijk moet de gemeente voor deze voorzieningen kosten maken. Deze worden verhaald op de exploitanten van de grond.

De verdeling van de kosten kan worden geregeld voordat het exploitatieplan is vastgesteld. Dit kan in een anterieure exploitatieovereenkomst. Komen de partijen er niet uit, dan moet de gemeente in het bestemmingsplan een exploitatieplan opnemen, waarin de verdeling van de kosten alsnog wordt geregeld.

De gemeente kan ook ná het opstellen van een exploitatieplan een exploitatieovereenkomst sluiten. Er is dan sprake van een posterieure exploitatieovereenkomst. In dat geval is de gemeente bij het maken van afspraken gebonden aan het exploitatieplan.

Wat moet ik doen?

De aanpak verschilt per project. Neem contact op met de gemeente als u hierover meer informatie wilt.

Wat heb ik nodig?

Wat u moet meenemen, hangt af van de afspraken die u met de gemeente wilt maken. Als u al een bouwplan heeft, neemt u dat in ieder geval mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?