De kracht van Maassluis laten zien in beelden. Dat is de bedoeling van het fotoboek Dit is Maassluis! De komende maanden zoekt de gemeente foto’s van de mooiste plekjes van Maassluis.

Maassluis is een stad waar mensen prettig wonen, werken en leven. Een stad die via de haven in verbinding staat met de zee. Een stad met een historisch centrum. En een stad die bouwt aan de toekomst. Waar de mensen oog hebben voor elkaar en de omgeving. Een stad en een omgeving om trots op te zijn. Een stad die gezien mag worden.

Foto’s insturen kan niet meer

Foto's insturen is niet meer mogelijk. De inzendtermijn is 1 februari 2022 gesloten.

Selectie

De ingestuurde foto's die binnen het thema van het fotoalbum passen en aan de voorwaarden en (technische) specificaties voldoen worden gepubliceerd op Instagram-account Dit is Maassluis! Let op: de foto's op Instagram zijn geen voorpublicatie van het fotoboek, maar een selectie van de ingestuurde foto's.

Na 1 februari 2022 buigt een redactie, bestaande uit raadsleden, collegeleden en fotodeskundigen, zich over de aangeleverde foto's. Zij selecteren de foto's die afgedrukt worden in fotoboek 'Dit is Maassluis'.

Vragen?

Heeft u vragen over fotoboek Dit is Maassluis? Stuur een e-mail naar ditismaassluis@maassluis.nl.

Voorwaarden en aanleverspecificaties foto's Dit is Maassluis!

 • Recente, zelfgemaakte digitale foto's (niet eerder gemaakt dan 2020) van Maassluis of nabije omgeving komen in aanmerking voor het fotoboek.
 • Per persoon mogen meerdere foto's worden aangeleverd.
 • Stuur foto's uiterlijk 1 februari 2022 in via het digitale formulier.
 • Vermeld bij aanleveren van de foto:
  • wie de foto heeft gemaakt;
  • wie de foto heeft aangeleverd;
  • het e-mailadres van de persoon die de foto aanlevert;
  • wanneer de foto is gemaakt;
  • waar de foto is gemaakt;
  • waarom u vindt dat de foto in fotoboek Dit is Maassluis! thuishoort.  
 • Stuur foto's in JPG-format met een hoge resolutie (meer dan 3000 pixels breed). 
 • Door deel te nemen aan fotoboek Dit is Maassluis! geeft u de gemeente Maassluis het recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten te publiceren. 
 • Goedgekeurde foto's worden gepubliceerd op Instagram-account Dit is Maassluis!
 • De inzender bezit de auteursrechten van de aangeleverde foto waardoor de gemeente Maassluis is gevrijwaard van iedere aanspraak door derden.
 • Bij publicatie van uw foto door de gemeente Maassluis (op Instagram en in fotoboek Dit is Maassluis!) wordt uw naam vermeld. 
 • Een redactie met raadsleden, collegeleden en fotodeskundigen selecteert de foto voor fotoboek Dit is Maassluis! Over deze selectie wordt niet gecorrespondeerd. 
 • Deelname is voorbehouden aan inwoners van Maassluis. Medewerkers van de gemeente Maassluis en juryleden zijn uitgesloten van deelname.

Disclaimer fotoboek Dit is Maassluis!

Met het aanbieden aan de gemeente verstrekt de fotograaf een persoonlijke en niet overdraagbare licentie aan de gemeente voor de aan haar gestuurde foto. Het staat de gemeente vrij de aan haar verstrekte foto te publiceren in welke vorm of uiting dan ook en de fotograaf stemt er door de aanbieding aan de gemeente op voorhand mee in dat de gemeente deze foto mag gebruiken zonder dat zij daarvoor een vergoeding behoeft te betalen aan de fotograaf.
Het is niet toegestaan om foto’s van het fotoboek Dit is Maassluis! te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.

De vormgeving, huisstijl, teksten en logo van de website zijn eigendom van de organisatie. Als u de informatie op deze site, met uitzondering van de foto’s van het fotoboek Dit is Maassluis!, wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen, stuur hiervoor een e-mail met het verzoek naar: ditismaassluis@maassluis.nl.